Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Phường Long Thạnh- Thị xã Tân Châu- An Giang

Ảnh về Doanh nghiệp tại Phường Long Thạnh- Thị xã Tân Châu- An Giang
Hiện tại có 265 Doanh nghiệp tại Phường Long Thạnh- Thị xã Tân Châu- An Giang được cập nhật trên doanhnghiep.me
Công Ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Thiên Vạn Phúc
Mã số thuế:

1602183747

 Điện thoại:

0907191888

Địa chỉ: Số 405A, đường Tôn Đức Thắng, tổ 3, khóm Long Thạnh B, Phường Long Thạnh, Thị xã Tân Châu, Tỉnh An Giang
Address: No 405a, Ton Duc Thang Street, Civil Group 3, Khom Long Thanh B, Long Thanh Ward, Tan Chau Town, An Giang Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesle of construction materials, installation)

Phường Long Thạnh, Thị xã Tân Châu, Tỉnh An Giang

Ngày thành lập: 9 - 7 - 2024

Công Ty TNHH Một Thành Viên Phát Huy Solid
Mã số thuế:

1602179229

Địa chỉ: Thửa đất số 628, Tờ Bản đồ số 49, Đường Nguyễn Tri Phương, Tổ 3, Khóm Long Thạnh B, Phường Long Thạnh, Thị xã Tân Châu, Tỉnh An Giang
Address: Thua Dat So 628, To Ban Do So 49, Nguyen Tri Phuong Street, Civil Group 3, Khom Long Thanh B, Long Thanh Ward, Tan Chau Town, An Giang Province
Ngành nghề chính:

Chưa có thông tin (No information)

Phường Long Thạnh, Thị xã Tân Châu, Tỉnh An Giang

Ngày thành lập: 23 - 2 - 2024

Doanh Nghiệp TN TM DV Hữu Lộc Tân Châu
Mã số thuế:

1602177172

Địa chỉ: Số 259 Nguyễn Tri Phương, Phường Long Thạnh, Thị xã Tân Châu, Tỉnh An Giang, Việt Nam
Address: No 259 Nguyen Tri Phuong, Long Thanh Ward, Tan Chau Town, Tinh An Giang, Viet Nam
Ngành nghề chính:

Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan (Wholesale of solid, liquid and gaseous fuels and related products)

Phường Long Thạnh, Thị xã Tân Châu, Tỉnh An Giang

Ngày thành lập: 9 - 12 - 2023

Công Ty TNHH Dầu Thực Vật Kim Quy
Mã số thuế:

1602173019

 Điện thoại:

0939093131

Địa chỉ: 441 459 Nguyễn Tri Phương, Long Thạnh B, Phường Long Thạnh, Thị xã Tân Châu, Tỉnh An Giang
Address: 441 459 Nguyen Tri Phuong, Long Thanh B, Long Thanh Ward, Tan Chau Town, An Giang Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất dầu, mỡ động, thực vật (Manufacture of vegetable and animal oils and fats)

Phường Long Thạnh, Thị xã Tân Châu, Tỉnh An Giang

Ngày thành lập: 1 - 8 - 2023

Công Ty TNHH Dịch Vụ Vận Chuyển Uy Cường
Mã số thuế:

1602170554

 Điện thoại:

0949999905

Địa chỉ: Số 8B, Tổ 18, Khóm Long Thạnh D, Phường Long Thạnh, Thị Xã Tân Châu, An Giang
Address: No 8B, Civil Group 18, Khom Long Thanh D, Long Thanh Ward, Tan Chau Town, An Giang Province
Ngành nghề chính:

Vận tải hàng hóa bằng đường bộ (Freight transport by road)

Phường Long Thạnh, Thị xã Tân Châu, Tỉnh An Giang

Ngày thành lập: 18 - 5 - 2023

Công Ty TNHH Vận Chuyển Cát Tường
Mã số thuế:

1602167720

Địa chỉ: 268 Nguyễn Tri Phương , Khóm Long Thạnh D, Phường Long Thạnh, Thị xã Tân Châu, Tỉnh An Giang, Việt Nam
Address: 268 Nguyen Tri Phuong, Khom Long Thanh D, Long Thanh Ward, Tan Chau Town, Tinh An Giang, Viet Nam
Ngành nghề chính:

Vận tải hàng hóa đường thuỷ nội địa (Inland freight water transport)

Phường Long Thạnh, Thị xã Tân Châu, Tỉnh An Giang

Ngày thành lập: 27 - 2 - 2023

Công Ty TNHH Đầu Tư Xây Dựng Vân Kiệt
Mã số thuế:

1602166565

 Điện thoại:

0939188666

Địa chỉ: Số 40 Tôn Đức Thắng, Khóm Long Thạnh A, Phường Long Thạnh, Thị xã Tân Châu, Tỉnh An Giang
Address: No 40 Ton Duc Thang, Khom Long Thanh A, Long Thanh Ward, Tan Chau Town, An Giang Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesle of construction materials, installation)

Phường Long Thạnh, Thị xã Tân Châu, Tỉnh An Giang

Ngày thành lập: 3 - 2 - 2023

Công Ty TNHH TM DV Thuỷ Sinh
Mã số thuế:

1602165850

 Điện thoại:

02965935595

Địa chỉ: Khóm Long Thị D, Phường Long Thạnh , Thị xã Tân Châu , An Giang
Address: Khom Long Thi D, Long Thanh Ward, Tan Chau Town, An Giang Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường bộ (Service activities incidental to land transportation)

Phường Long Thạnh, Thị xã Tân Châu, Tỉnh An Giang

Ngày thành lập: 10 - 1 - 2023

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp