Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Xã Đồng Thịnh- Huyện Sông Lô- Vĩnh Phúc

Ảnh về Doanh nghiệp tại Xã Đồng Thịnh- Huyện Sông Lô- Vĩnh Phúc
Hiện tại có 36 Doanh nghiệp tại Xã Đồng Thịnh- Huyện Sông Lô- Vĩnh Phúc được cập nhật trên doanhnghiep.me
Công Ty TNHH MTV Môi Trường & Chiếu Sáng Đô Thị Vĩnh Phúc
Mã số thuế:

2500691743

 Điện thoại:

0917832888

Địa chỉ: Thôn Vạn Thắng, Xã Đồng Thịnh, Huyện Sông Lô, Tỉnh Vĩnh Phúc
Address: Van Thang Hamlet, Dong Thinh Commune, Song Lo District, Vinh Phuc Province
Ngành nghề chính:

Dịch vụ chăm sóc và duy trì cảnh quan (Landscape care and maintenance service activities)

Xã Đồng Thịnh, Huyện Sông Lô, Tỉnh Vĩnh Phúc

Ngày thành lập: 23 - 11 - 2022

Công Ty TNHH TD Thiên Lộc
Mã số thuế:

2500679746

 Điện thoại:

0969958868

Địa chỉ: Thôn Yên Bình, Xã Đồng Thịnh , Huyện Sông Lô , Vĩnh Phúc
Address: Yen Binh Hamlet, Dong Thinh Commune, Song Lo District, Vinh Phuc Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan (Architectural and engineering activities and related technical consultancy)

Xã Đồng Thịnh, Huyện Sông Lô, Tỉnh Vĩnh Phúc

Ngày thành lập: 10 - 3 - 2022

Công Ty TNHH Tư Vấn Và Đầu Tư Bất Động Sản Việt Hàn
Mã số thuế:

2500653794

 Điện thoại:

0981036732

Địa chỉ: Khu Thượng Yên, Xã Đồng Thịnh , Huyện Sông Lô , Vĩnh Phúc
Address: Khu Thuong Yen, Dong Thinh Commune, Song Lo District, Vinh Phuc Province
Ngành nghề chính:

Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất (Real estate agent, consultant activities;)

Xã Đồng Thịnh, Huyện Sông Lô, Tỉnh Vĩnh Phúc

Ngày thành lập: 29 - 9 - 2020

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Hạ Tầng Sông Lô
Mã số thuế:

2500623479

 Điện thoại:

0972446906

Địa chỉ: Khu 6, Thôn Chiến Thắng, Xã Đồng Thịnh, Huyện Sông Lô, Tỉnh Vĩnh Phúc
Address: Khu 6, Chien Thang Hamlet, Dong Thinh Commune, Song Lo District, Vinh Phuc Province
Ngành nghề chính:

Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (Real estate activities with own or leased property)

Xã Đồng Thịnh, Huyện Sông Lô, Tỉnh Vĩnh Phúc

Ngày thành lập: 29 - 1 - 2019

Công Ty TNHH Sản Xuất Và Dịch Vụ Vận Tải Trường Sơn
Mã số thuế:

2500613632

 Điện thoại:

0973412298

Địa chỉ: Thôn Cương Quyết, Xã Đồng Thịnh , Huyện Sông Lô , Vĩnh Phúc
Address: Cuong Quyet Hamlet, Dong Thinh Commune, Song Lo District, Vinh Phuc Province
Ngành nghề chính:

May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú) (Manufacture of wearing apparel, except fur apparel)

Xã Đồng Thịnh, Huyện Sông Lô, Tỉnh Vĩnh Phúc

Ngày thành lập: 6 - 9 - 2018

Công Ty TNHH Đầu Tư Thương Mại Bảo Linh Group
Mã số thuế:

2500595775

 Điện thoại:

0966686516

Địa chỉ: Thôn Hiệp Lực, Xã Đồng Thịnh, Huyện Sông Lô, Tỉnh Vĩnh Phúc
Address: Hiep Luc Hamlet, Dong Thinh Commune, Song Lo District, Vinh Phuc Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác (Wholesale of other machinery and equipment n.e.c)

Xã Đồng Thịnh, Huyện Sông Lô, Tỉnh Vĩnh Phúc

Ngày thành lập: 28 - 12 - 2017

Công Ty TNHH Nông Sản Cường Thịnh Phát
Mã số thuế:

2500584903

 Điện thoại:

0976369369

Địa chỉ: Thôn Tiến Bộ, Xã Đồng Thịnh, Huyện Sông Lô, Tỉnh Vĩnh Phúc
Address: Tien Bo Hamlet, Dong Thinh Commune, Song Lo District, Vinh Phuc Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (Wholesale of agricultural raw materials (except wood, bamboo) and live animals)

Xã Đồng Thịnh, Huyện Sông Lô, Tỉnh Vĩnh Phúc

Ngày thành lập: 13 - 6 - 2017