Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Huyện Lập Thạch- Vĩnh Phúc

Ảnh về Doanh nghiệp tại Huyện Lập Thạch- Vĩnh Phúc
Hiện tại có 884 Doanh nghiệp tại Huyện Lập Thạch- Vĩnh Phúc được cập nhật trên doanhnghiep.me
Công Ty TNHH Tư Vấn Đầu Tư Xây Dựng Ngọc Anh
Mã số thuế:

2500705354

Địa chỉ: Chùa Đại Lương, Xã Thái Hòa, Huyện Lập Thạch, Tỉnh Vĩnh Phúc
Address: Chua Dai Luong, Thai Hoa Commune, Lap Thach District, Vinh Phuc Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan (Architectural and engineering activities and related technical consultancy)

Xã Thái Hòa, Huyện Lập Thạch, Tỉnh Vĩnh Phúc

Ngày thành lập: 11 - 8 - 2023

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp