Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Xã Phú Cường- Huyện Cai Lậy- Tiền Giang

Ảnh về Doanh nghiệp tại Xã Phú Cường- Huyện Cai Lậy- Tiền Giang
Hiện tại có 66 Doanh nghiệp tại Xã Phú Cường- Huyện Cai Lậy- Tiền Giang được cập nhật trên doanhnghiep.me
Công Ty TNHH Trấu Hoàng Vy Cai Lậy
Mã số thuế:

1201668409

Địa chỉ: Ấp 5A, Xã Phú Cường, Huyện Cai Lậy, Tỉnh Tiền Giang, Việt Nam
Address: 5a Hamlet, Phu Cuong Commune, Huyen Cai Lay, Tinh Tien Giang, Viet Nam
Ngành nghề chính:

Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (Wholesale of agricultural raw materials (except wood, bamboo) and live animals)

Xã Phú Cường, Huyện Cai Lậy, Tỉnh Tiền Giang

Ngày thành lập: 4 - 1 - 2023

Công Ty TNHH Năng Lượng 789
Mã số thuế:

1201666401

 Điện thoại:

0918107595

Địa chỉ: ấp 5A, Xã Phú Cường , Huyện Cai Lậy , Tiền Giang
Address: 5a Hamlet, Phu Cuong Commune, Cai Lay District, Tien Giang Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan (Wholesale of solid, liquid and gaseous fuels and related products)

Xã Phú Cường, Huyện Cai Lậy, Tỉnh Tiền Giang

Ngày thành lập: 19 - 10 - 2022

Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Đầu Tư Phương Huy - Cửa Hàng Số 2
Mã số thuế:

0316241749-002

 Điện thoại:

0948347349

Địa chỉ: ĐT 865, Ấp 5A, Xã Phú Cường, Huyện Cai Lậy, Tỉnh Tiền Giang
Address: DT 865, 5a Hamlet, Phu Cuong Commune, Cai Lay District, Tien Giang Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan (Wholesale of solid, liquid and gaseous fuels and related products)

Xã Phú Cường, Huyện Cai Lậy, Tỉnh Tiền Giang

Ngày thành lập: 21 - 3 - 2022

Doanh Nghiệp Tư Nhân Trấu Hoàng Vy
Mã số thuế:

1201661724

Địa chỉ: ấp 5A, Xã Phú Cường , Huyện Cai Lậy , Tiền Giang
Address: 5a Hamlet, Phu Cuong Commune, Cai Lay District, Tien Giang Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (Wholesale of agricultural raw materials (except wood, bamboo) and live animals)

Xã Phú Cường, Huyện Cai Lậy, Tỉnh Tiền Giang

Ngày thành lập: 10 - 5 - 2022

Công Ty TNHH MTV May Túi Xách Thảo Thuận Phát
Mã số thuế:

1201622718

 Điện thoại:

0945199324

Địa chỉ: Ấp 6, Xã Phú Cường, Huyện Cai Lậy, Tỉnh Tiền Giang
Address: Hamlet 6, Phu Cuong Commune, Cai Lay District, Tien Giang Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất vali, túi xách và các loại tương tự, sản xuất yên đệm (Manufacture of luggage, handbags, saddlery and)

Xã Phú Cường, Huyện Cai Lậy, Tỉnh Tiền Giang

Ngày thành lập: 28 - 2 - 2020

1 2 3 4 Tiếp