Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Huyện Cai Lậy- Tiền Giang

Ảnh về Doanh nghiệp tại Huyện Cai Lậy- Tiền Giang
Hiện tại có 896 Doanh nghiệp tại Huyện Cai Lậy- Tiền Giang được cập nhật trên doanhnghiep.me
Công Ty TNHH Giang Nhiên
Mã số thuế:

1201678460

Địa chỉ: 217 Tổ 10, Khu phố Bình Đức, Thị trấn Bình Phú, Huyện Cai Lậy, Tỉnh Tiền Giang, Việt Nam
Address: 217 Civil Group 10, Binh Duc Quarter, Binh Phu Town, Huyen Cai Lay, Tinh Tien Giang, Viet Nam
Ngành nghề chính:

Cung ứng và quản lý nguồn lao động (Human resources provision and management of human resources functions)

Huyện Cai Lậy, Tỉnh Tiền Giang

Ngày thành lập: 28 - 9 - 2023

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp