Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Huyện Cai Lậy- Tiền Giang

Ảnh về Doanh nghiệp tại Huyện Cai Lậy- Tiền Giang
Hiện tại có 940 Doanh nghiệp tại Huyện Cai Lậy- Tiền Giang được cập nhật trên doanhnghiep.me
Công Ty TNHH May Mặc Hongxin
Mã số thuế:

1201684337

Địa chỉ: Thửa đất số 420, tờ bản đồ số 8, Ấp Bình Ninh, Thị trấn Bình Phú, Huyện Cai Lậy, Tỉnh Tiền Giang
Address: Thua Dat So 420, To Ban Do So 8, Binh Ninh Hamlet, Binh Phu Town, Cai Lay District, Tien Giang Province
Ngành nghề chính:

Chưa có thông tin (No information)

Huyện Cai Lậy, Tỉnh Tiền Giang

Ngày thành lập: 26 - 4 - 2024

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp