Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Xã Lương Sơn- Huyện Thường Xuân- Thanh Hóa

Ảnh về Doanh nghiệp tại Xã Lương Sơn- Huyện Thường Xuân- Thanh Hóa
Hiện tại có 43 Doanh nghiệp tại Xã Lương Sơn- Huyện Thường Xuân- Thanh Hóa được cập nhật trên doanhnghiep.me
Công Ty TNHH An Bình Hưng TX
Mã số thuế:

2803051446

 Điện thoại:

02039905919

Địa chỉ: Thôn Ngọc Sơn, Xã Lương Sơn, Huyện Thường Xuân, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam
Address: Ngoc Son Hamlet, Luong Son Commune, Huyen Thuong Xuan, Tinh Thanh Hoa, Viet Nam
Ngành nghề chính:

Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu (Wholesale of waste and scrap and other products n.e.c)

Xã Lương Sơn, Huyện Thường Xuân, Tỉnh Thanh Hóa

Ngày thành lập: 19 - 12 - 2022

Công Ty Cổ Phần Dược Liệu Thanh Hoa
Mã số thuế:

2803036688

 Điện thoại:

0945118119

Địa chỉ: Thôn Ngọc Sơn, Xã Lương Sơn, Huyện Thường Xuân, Tỉnh Thanh Hoá
Address: Ngoc Son Hamlet, Luong Son Commune, Thuong Xuan District, Thanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Trồng cây gia vị, cây dược liệu (Growing of spices, aromatic, drug and pharmaceutical crops)

Xã Lương Sơn, Huyện Thường Xuân, Tỉnh Thanh Hóa

Ngày thành lập: 23 - 8 - 2022

Công Ty TNHH S&H Hương Sơn
Mã số thuế:

2803018664

 Điện thoại:

0245699609

Địa chỉ: Cụm 2, thôn Ngọc Sơn, Xã Lương Sơn , Huyện Thường Xuân , Thanh Hoá
Address: Cluster 2, Ngoc Son Hamlet, Luong Son Commune, Thuong Xuan District, Thanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú) (Manufacture of wearing apparel, except fur apparel)

Xã Lương Sơn, Huyện Thường Xuân, Tỉnh Thanh Hóa

Ngày thành lập: 5 - 4 - 2022

Công Ty TNHH Kinh Doanh Tổng Hợp Trường Thịnh
Mã số thuế:

2803017685

 Điện thoại:

0986077713

Địa chỉ: Thôn Ngọc Sơn, Xã Lương Sơn , Huyện Thường Xuân , Thanh Hoá
Address: Ngoc Son Hamlet, Luong Son Commune, Thuong Xuan District, Thanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu (Wholesale of waste and scrap and other products n.e.c)

Xã Lương Sơn, Huyện Thường Xuân, Tỉnh Thanh Hóa

Ngày thành lập: 30 - 3 - 2022

Công Ty TNHH DV TM Chung Nhiên
Mã số thuế:

2802954237

Địa chỉ: Thôn Ngọc Sơn, Xã Lương Sơn, Huyện Thường Xuân, Tỉnh Thanh Hoá
Address: Ngoc Son Hamlet, Luong Son Commune, Thuong Xuan District, Thanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu (Other business suport service activities n.e.c)

Xã Lương Sơn, Huyện Thường Xuân, Tỉnh Thanh Hóa

Ngày thành lập: 4 - 8 - 2021

Hợp Tác Xã Nông Nghiệp Dược Liệu Lương Sơn
Mã số thuế:

2802927219

 Điện thoại:

0942978838

Địa chỉ: Thôn Ngọc Sơn, Xã Lương Sơn , Huyện Thường Xuân , Thanh Hoá
Address: Ngoc Son Hamlet, Luong Son Commune, Thuong Xuan District, Thanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Trồng cây gia vị, cây dược liệu, cây hương liệu lâu năm (Growing spices, herbs, perennials)

Xã Lương Sơn, Huyện Thường Xuân, Tỉnh Thanh Hóa

Ngày thành lập: 5 - 3 - 2021

Công Ty TNHH Thương Mại Dũng Long LS
Mã số thuế:

2802869768

Địa chỉ: Thôn Trung Thành, Xã Lương Sơn, Huyện Thường Xuân, Tỉnh Thanh Hoá
Address: Trung Thanh Hamlet, Luong Son Commune, Thuong Xuan District, Thanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of other construction installation equipments)

Xã Lương Sơn, Huyện Thường Xuân, Tỉnh Thanh Hóa

Ngày thành lập: 25 - 8 - 2020

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Và Kinh Doanh Hùng Anh
Mã số thuế:

2802861102

Địa chỉ: Thôn Lương Thịnh, Xã Lương Sơn, Huyện Thường Xuân, Tỉnh Thanh Hoá
Address: Luong Thinh Hamlet, Luong Son Commune, Thuong Xuan District, Thanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan (Wholesale of solid, liquid and gaseous fuels and related products)

Xã Lương Sơn, Huyện Thường Xuân, Tỉnh Thanh Hóa

Ngày thành lập: 23 - 7 - 2020

Công Ty TNHH Xây Dựng Sumad
Mã số thuế:

2802803781

 Điện thoại:

0971082415

Địa chỉ: Ngã 3 Lương Sơn, Thôn Trung Thành, Xã Lương Sơn, Huyện Thường Xuân, Tỉnh Thanh Hoá
Address: Nga 3 Luong Son, Trung Thanh Hamlet, Luong Son Commune, Thuong Xuan District, Thanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Xây dựng công trình chế biến, chế tạo (Construction of processing and manufacturing)

Xã Lương Sơn, Huyện Thường Xuân, Tỉnh Thanh Hóa

Ngày thành lập: 31 - 10 - 2019