Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Xã An Ninh- Huyện Quỳnh Phụ- Thái Bình

Ảnh về Doanh nghiệp tại Xã An Ninh- Huyện Quỳnh Phụ- Thái Bình
Hiện tại có 42 Doanh nghiệp tại Xã An Ninh- Huyện Quỳnh Phụ- Thái Bình được cập nhật trên doanhnghiep.me
Công Ty TNHH Nông Nghiệp Xanh Kim Nguyễn
Mã số thuế:

1001244265

 Điện thoại:

0932638888

Địa chỉ: Thôn Năm Thành, Xã An Ninh, Huyện Quỳnh Phụ, Tỉnh Thái Bình
Address: Nam Thanh Hamlet, An Ninh Commune, Quynh Phu District, Thai Binh Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (Wholesale of agricultural raw materials (except wood, bamboo) and live animals)

Xã An Ninh, Huyện Quỳnh Phụ, Thái Bình

Ngày thành lập: 04/01/2022

Công Ty TNHH Thương Mại Và Công Nghiệp Tiến Đạt
Mã số thuế:

1001244522

 Điện thoại:

0913587446

Địa chỉ: Thôn Dục Linh 2, Xã An Ninh, Huyện Quỳnh Phụ, Tỉnh Thái Bình
Address: Duc Linh 2 Hamlet, An Ninh Commune, Quynh Phu District, Thai Binh Province
Ngành nghề chính:

May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú) (Manufacture of wearing apparel, except fur apparel)

Xã An Ninh, Huyện Quỳnh Phụ, Thái Bình

Ngày thành lập: 11/01/2022

Công Ty TNHH Thương Mại Đầu Tư Và Phát Triển Thắng Cảnh
Mã số thuế:

1001248767

Địa chỉ: Thôn Dục Linh I, Xã An Ninh , Huyện Quỳnh Phụ , Thái Bình
Address: Duc Linh I Hamlet, An Ninh Commune, Quynh Phu District, Thai Binh Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of other construction installation equipments)

Xã An Ninh, Huyện Quỳnh Phụ, Thái Bình

Ngày thành lập: 11/05/2022

Công Ty TNHH Dũng Thu
Mã số thuế:

1001217166

 Điện thoại:

0968101092

Địa chỉ: Thôn Phố Lầy, Xã An Ninh, Huyện Quỳnh Phụ, Tỉnh Thái Bình
Address: Thon, Lay Street, An Ninh Commune, Quynh Phu District, Thai Binh Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of other construction installation equipments)

Xã An Ninh, Huyện Quỳnh Phụ, Thái Bình

Ngày thành lập: 26/11/2020

Công Ty TNHH Tám Mạnh
Mã số thuế:

1001204336

 Điện thoại:

0981006773

Địa chỉ: Thôn Năm Thành, Xã An Ninh, Huyện Quỳnh Phụ, Tỉnh Thái Bình
Address: Nam Thanh Hamlet, An Ninh Commune, Quynh Phu District, Thai Binh Province
Ngành nghề chính:

May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú) (Manufacture of wearing apparel, except fur apparel)

Xã An Ninh, Huyện Quỳnh Phụ, Thái Bình

Ngày thành lập: 09-12-2019

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Bá Hằng Thái Bình
Mã số thuế:

1001190323

 Điện thoại:

0976166749

Địa chỉ: Nhà ông Nguyễn Ngọc Kim,Thôn Dục Linh 1, Xã An Ninh, Huyện Quỳnh Phụ, Tỉnh Thái Bình
Address: Nha Ong Nguyen Ngoc Kim, Duc Linh 1 Hamlet, An Ninh Commune, Quynh Phu District, Thai Binh Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác (Wholesale of other machinery and equipment n.e.c)

Xã An Ninh, Huyện Quỳnh Phụ, Thái Bình

Ngày thành lập: 02-07-2019

Công Ty TNHH Phúc Quý Phát
Mã số thuế:

1001122443

 Điện thoại:

0983819666

Địa chỉ: Nhà ông Phạm Quang Phúc, thôn Phố Lầy, Xã An Ninh , Huyện Quỳnh Phụ , Thái Bình
Address: Nha Ong Pham Quang Phuc, Thon, Lay Street, An Ninh Commune, Quynh Phu District, Thai Binh Province
Ngành nghề chính:

Vận tải hàng hóa bằng đường bộ (Freight transport by road)

Xã An Ninh, Huyện Quỳnh Phụ, Thái Bình

Ngày thành lập: 03/10/2017

Công Ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Phúc Thành Vinh
Mã số thuế:

1001110134

 Điện thoại:

0948791962

Địa chỉ: Nhà ông Đa, thôn Lương Cả, Xã An Ninh, Huyện Quỳnh Phụ, Tỉnh Thái Bình
Address: Nha Ong Da, Luong Ca Hamlet, An Ninh Commune, Quynh Phu District, Thai Binh Province
Ngành nghề chính:

Chế biến, bảo quản thịt và các sản phẩm từ thịt (Processing and preserving of meat)

Xã An Ninh, Huyện Quỳnh Phụ, Thái Bình

Ngày thành lập: 08-02-2017

Công Ty TNHH Thương Mại Hùng Tho
Mã số thuế:

1001109178

 Điện thoại:

0913587446

Địa chỉ: Nhà ông Tho, thôn Dục Linh 2, Xã An Ninh, Huyện Quỳnh Phụ, Tỉnh Thái Bình
Address: Nha Ong Tho, Duc Linh 2 Hamlet, An Ninh Commune, Quynh Phu District, Thai Binh Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, rơm, rạ và vật liệu tết bện (Manufacture of other products of wood, manufacture of articles of cork, straw and plaiting materials)

Xã An Ninh, Huyện Quỳnh Phụ, Thái Bình

Ngày thành lập: 09-01-2017

Công Ty TNHH Đầu Tư Xây Dựng Và Thương Mại Nhật Thành
Mã số thuế:

1001108174

 Điện thoại:

0976262568

Địa chỉ: Nhà ông Nhất, thôn Nam Thành, Xã An Ninh, Huyện Quỳnh Phụ, Tỉnh Thái Bình
Address: Nha Ong Nhat, Nam Thanh Hamlet, An Ninh Commune, Quynh Phu District, Thai Binh Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất đồ gỗ xây dựng (Manufacture of builders' carpentry and joinery)

Xã An Ninh, Huyện Quỳnh Phụ, Thái Bình

Ngày thành lập: 21-12-2016