Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Xã Đông Phương- Huyện Đông Hưng- Thái Bình

Ảnh về Doanh nghiệp tại Xã Đông Phương- Huyện Đông Hưng- Thái Bình
Hiện tại có 36 Doanh nghiệp tại Xã Đông Phương- Huyện Đông Hưng- Thái Bình được cập nhật trên doanhnghiep.me
Công Ty TNHH Tân Trọng Tín
Mã số thuế:

1001262761

 Điện thoại:

0976715389

Địa chỉ: Thôn Nam, Xã Đông Phương, Huyện Đông Hưng, Tỉnh Thái Bình, Việt Nam
Address: Nam Hamlet, Dong Phuong Commune, Huyen Dong Hung, Tinh Thai Binh, Viet Nam
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesle of construction materials, installation)

Xã Đông Phương, Huyện Đông Hưng, Tỉnh Thái Bình

Ngày thành lập: 18 - 3 - 2023

Công Ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Thờitrang Nam Anh
Mã số thuế:

1001257271

 Điện thoại:

0904307743

Địa chỉ: Thôn Nam, Xã Đông Phương, Huyện Đông Hưng, Tỉnh Thái Bình
Address: Nam Hamlet, Dong Phuong Commune, Dong Hung District, Thai Binh Province
Ngành nghề chính:

May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú) (Manufacture of wearing apparel, except fur apparel)

Xã Đông Phương, Huyện Đông Hưng, Tỉnh Thái Bình

Ngày thành lập: 27 - 12 - 2022

Công Ty TNHH Shinhdo Vina
Mã số thuế:

1001255330

 Điện thoại:

0987393734

Địa chỉ: Nhà ông Phạm Mạnh Độ, thôn Nam, Xã Đông Phương , Huyện Đông Hưng , Thái Bình
Address: Nha Ong Pham Manh Do, Nam Hamlet, Dong Phuong Commune, Dong Hung District, Thai Binh Province
Ngành nghề chính:

Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác (Constructing other civil engineering works)

Xã Đông Phương, Huyện Đông Hưng, Tỉnh Thái Bình

Ngày thành lập: 25 - 10 - 2022

Công Ty TNHH Đầu Tư Phát Triển Đại Phong Smart Home
Mã số thuế:

1001213926

Địa chỉ: Tại nhà Ông Hoàng Văn Quyền, Thôn Trần Phú, Xã Đông Phương, Huyện Đông Hưng, Tỉnh Thái Bình
Address: Tai Nha Ong Hoang Van Quyen, Tran Phu Hamlet, Dong Phuong Commune, Dong Hung District, Thai Binh Province
Ngành nghề chính:

Lắp đặt hệ thống điện (Electrical installation activities)

Xã Đông Phương, Huyện Đông Hưng, Tỉnh Thái Bình

Ngày thành lập: 19 - 8 - 2020

Công Ty TNHH Mỹ Nghệ Phương Đông
Mã số thuế:

1001205587

 Điện thoại:

0985694568

Địa chỉ: Thôn Nam, Xã Đông Phương, Huyện Đông Hưng, Tỉnh Thái Bình
Address: Nam Hamlet, Dong Phuong Commune, Dong Hung District, Thai Binh Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, rơm, rạ và vật liệu tết bện (Manufacture of other products of wood, manufacture of articles of cork, straw and plaiting materials)

Xã Đông Phương, Huyện Đông Hưng, Tỉnh Thái Bình

Ngày thành lập: 19 - 12 - 2019

Công Ty TNHH Giáo Dục Và Đào Tạo Phát Triển Thái Bình
Mã số thuế:

1001199541

 Điện thoại:

0989118658

Địa chỉ: Thôn Đại Phú, Xã Đông Phương, Huyện Đông Hưng, Tỉnh Thái Bình
Address: Dai Phu Hamlet, Dong Phuong Commune, Dong Hung District, Thai Binh Province
Ngành nghề chính:

Giáo dục khác chưa được phân vào đâu (Other educational activities n.e.c)

Xã Đông Phương, Huyện Đông Hưng, Tỉnh Thái Bình

Ngày thành lập: 17 - 9 - 2019

Công Ty TNHH Thương Mại Và Xây Dựng Quang Dũng Thái Bình
Mã số thuế:

1001160431

 Điện thoại:

0961699586

Địa chỉ: Nhà bà Hoàng Thị Quý, thôn Trung, Xã Đông Phương , Huyện Đông Hưng , Thái Bình
Address: Nha Ba Hoang Thi Quy, Trung Hamlet, Dong Phuong Commune, Dong Hung District, Thai Binh Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of other construction installation equipments)

Xã Đông Phương, Huyện Đông Hưng, Tỉnh Thái Bình

Ngày thành lập: 12 - 12 - 2018

Công Ty TNHH Xây Dựng Vinaconco 68
Mã số thuế:

1001145666

 Điện thoại:

0984335335

Địa chỉ: Nhà ông Thành, thôn Nam , Xã Đông Phương, Huyện Đông Hưng, Tỉnh Thái Bình
Address: Nha Ong Thanh, Nam Hamlet, Dong Phuong Commune, Dong Hung District, Thai Binh Province
Ngành nghề chính:

Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác (Constructing other civil engineering works)

Xã Đông Phương, Huyện Đông Hưng, Tỉnh Thái Bình

Ngày thành lập: 3 - 7 - 2018

Công Ty TNHH Giầy Tân Thụy
Mã số thuế:

1001135403

 Điện thoại:

01253342456; 0863342456

Địa chỉ: Nhà bà Nguyễn Thị Tâm, thôn Đông, Xã Đông Phương, Huyện Đông Hưng, Tỉnh Thái Bình
Address: Nha Ba Nguyen Thi Tam, Dong Hamlet, Dong Phuong Commune, Dong Hung District, Thai Binh Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất sản phẩm từ da lông thú (Manufacture of articles of fur)

Xã Đông Phương, Huyện Đông Hưng, Tỉnh Thái Bình

Ngày thành lập: 7 - 5 - 2018

Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Bao Bì Thanh Hoa
Mã số thuế:

1001129978

 Điện thoại:

0983548056

Địa chỉ: Nhà ông Thăng, thôn Nam, Xã Đông Phương , Huyện Đông Hưng , Thái Bình
Address: Nha Ong Thang, Nam Hamlet, Dong Phuong Commune, Dong Hung District, Thai Binh Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất giấy nhăn, bìa nhăn, bao bì từ giấy và bìa (Manufacture of corrugated paper and paperboard and of containers of paper and paperboard)

Xã Đông Phương, Huyện Đông Hưng, Tỉnh Thái Bình

Ngày thành lập: 29 - 1 - 2018

Công Ty TNHH May Tùng Phát
Mã số thuế:

1001105920

 Điện thoại:

0352041584

Địa chỉ: Nhà bà Lành, thôn Trần Phú, Xã Đông Phương, Huyện Đông Hưng, Thái Bình
Address: Nha Ba Lanh, Tran Phu Hamlet, Dong Phuong Commune, Dong Hung District, Thai Binh Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất hàng may sẵn (trừ trang phục) (Manufacture of made-up textile articles, except)

Xã Đông Phương, Huyện Đông Hưng, Tỉnh Thái Bình

Ngày thành lập: 18 - 10 - 2016