Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Thị xã Đông Triều- Quảng Ninh

Ảnh về Doanh nghiệp tại Thị xã Đông Triều- Quảng Ninh
Hiện tại có 2,090 Doanh nghiệp tại Thị xã Đông Triều- Quảng Ninh được cập nhật trên doanhnghiep.me
Công Ty TNHH Hoàng Anh Thư Fashion
Mã số thuế:

5702161399

Địa chỉ: Số nhà 18 Đường Hoàng Hoa Thám, Tổ 2, Khu phố Vĩnh Hải, Phường Mạo Khê, Thị xã Đông Triều, Tỉnh Quảng Ninh
Address: No 18, Hoang Hoa Tham Street, Civil Group 2, Vinh Hai Quarter, Mao Khe Ward, Dong Trieu Town, Quang Ninh Province
Ngành nghề chính:

Chưa có thông tin (No information)

Phường Mạo Khê, Thị xã Đông Triều, Tỉnh Quảng Ninh

Ngày thành lập: 13 - 6 - 2024

Công Ty Cổ Phần Phát Triển Công Nghệ Và Môi Trường Quảng Ninh Xanh
Mã số thuế:

5702159576

Địa chỉ: Số nhà 15, đường Thành Đồn, khu thượng 2, Phường Tràng An, Thị xã Đông Triều, Tỉnh Quảng Ninh
Address: No 15, Thanh Don Street, Khu Thuong 2, Trang An Ward, Dong Trieu Town, Quang Ninh Province
Ngành nghề chính:

Chưa có thông tin (No information)

Phường Tràng An, Thị xã Đông Triều, Tỉnh Quảng Ninh

Ngày thành lập: 21 - 5 - 2024

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp