Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Thành phố Đồng Hới- Quảng Bình

Ảnh về Doanh nghiệp tại Thành phố Đồng Hới- Quảng Bình
Hiện tại có 4,962 Doanh nghiệp tại Thành phố Đồng Hới- Quảng Bình được cập nhật trên doanhnghiep.me
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phan Hoàng
Mã số thuế:

3101120186

Địa chỉ: Số 66, Huỳnh Thúc Kháng, Tổ dân phố 8, Phường Nam Lý, Thành phố Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình
Address: No 66, Huynh Thuc Khang, Civil Group 8, Nam Ly Ward, Dong Hoi City, Quang Binh Province
Ngành nghề chính:

Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (Real estate activities with own or leased property)

Phường Nam Lý, Thành phố Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình

Ngày thành lập: 1 - 12 - 2022

Công Ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Gia Huy
Mã số thuế:

3101119984

 Điện thoại:

0819858222

Địa chỉ: Ngõ 93 Trương Pháp, Phường Hải Thành, Thành phố Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình
Address: 93 Truong Phap Lane, Hai Thanh Ward, Dong Hoi City, Quang Binh Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn kim loại và quặng kim loại (Wholesale of metals and metal ores)

Phường Hải Thành, Thành phố Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình

Ngày thành lập: 22 - 11 - 2022

Công Ty TNHH Doanh Nghiệp Xã Hội Mặt Trời Xanh
Mã số thuế:

3101119857

 Điện thoại:

0888768567

Địa chỉ: TDP Diêm Bắc 2, Phường Đức Ninh Đông, Thành phố Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình
Address: TDP Diem Bac 2, Duc Ninh Dong Ward, Dong Hoi City, Quang Binh Province
Ngành nghề chính:

Giáo dục khác chưa được phân vào đâu (Other educational activities n.e.c)

Phường Đức Ninh Đông, Thành phố Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình

Ngày thành lập: 16 - 11 - 2022

Công Ty TNHH Dịch Vụ Điện Tử Điện Lạnh Anh Minh
Mã số thuế:

3101119889

 Điện thoại:

0948218987

Địa chỉ: Số 2A, Ngõ 86 Trần Hưng Đạo, Phường Đồng Phú, Thành phố Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình
Address: No 2a, 86 Tran Hung Dao Lane, Dong Phu Ward, Dong Hoi City, Quang Binh Province
Ngành nghề chính:

Sửa chữa máy móc, thiết bị (Repair of machinery)

Phường Đồng Phú, Thành phố Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình

Ngày thành lập: 15 - 11 - 2022

Công Ty TNHH XDTH Long Dương
Mã số thuế:

3101119871

 Điện thoại:

0975222121

Địa chỉ: Tổ dân phố 3 Phương Xuân, Phường Bắc Nghĩa, Thành phố Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình
Address: 3 Phuong Xuan Civil Group, Bac Nghia Ward, Dong Hoi City, Quang Binh Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesle of construction materials, installation)

Phường Bắc Nghĩa, Thành phố Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình

Ngày thành lập: 15 - 11 - 2022

Công Ty TNHH Dịch Vụ Vận Tải Và Du Lịch Quảng Bình
Mã số thuế:

3101119913

 Điện thoại:

0911326999

Địa chỉ: Đường Phan Huy Chú, TDP 10, Phường Đồng Phú, Thành phố Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình
Address: Phan Huy Chu Street, TDP 10, Dong Phu Ward, Dong Hoi City, Quang Binh Province
Ngành nghề chính:

Dịch vụ đặt chỗ và các dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch (Booking services and support services related to promoting and organizing tours)

Phường Đồng Phú, Thành phố Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình

Ngày thành lập: 15 - 11 - 2022

Công Ty TNHH Đầu Tư Và Phát Triển Nhân Lực Ed One
Mã số thuế:

3101119769

 Điện thoại:

0918285689

Địa chỉ: Số 479 đường Lý Thường Kiệt, Phường Bắc Lý, Thành phố Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình
Address: No 479, Ly Thuong Kiet Street, Bac Ly Ward, Dong Hoi City, Quang Binh Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động của các trung tâm, đại lý tư vấn, giới thiệu và môi giới lao động, việc làm (Activities of employment placement agencies)

Phường Bắc Lý, Thành phố Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình

Ngày thành lập: 11 - 11 - 2022

Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Taxi Tải Ngọc Trang
Mã số thuế:

3101119688

Địa chỉ: Số nhà 21A Đường Phan Đăng Lưu, Phường Đồng Sơn, Thành phố Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình
Address: No 21a, Phan Dang Luu Street, Dong Son Ward, Dong Hoi City, Quang Binh Province
Ngành nghề chính:

Vận tải hàng hóa bằng đường bộ (Freight transport by road)

Phường Đồng Sơn, Thành phố Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình

Ngày thành lập: 9 - 11 - 2022

Công Ty TNHH Tư Vấn, Thương Mại, Xây Dựng Đức Đạt
Mã số thuế:

3101119663

 Điện thoại:

0856499899

Địa chỉ: Số 18, Ngõ 1, Lê Thị Hồng Gấm, Phường Nam Lý , Thành phố Đồng Hới , Quảng Bình
Address: No 18, Lane 1, Le Thi Hong Gam, Nam Ly Ward, Dong Hoi City, Quang Binh Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan (Architectural and engineering activities and related technical consultancy)

Phường Nam Lý, Thành phố Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình

Ngày thành lập: 8 - 11 - 2022

Doanh Nghiệp Đấu Giá Tư Nhân Nguyễn Hoàng
Mã số thuế:

3101119649

 Điện thoại:

0917656006

Địa chỉ: Ngõ 93 Trương Pháp, Phường Hải Thành , Thành phố Đồng Hới , Quảng Bình
Address: 93 Truong Phap Lane, Hai Thanh Ward, Dong Hoi City, Quang Binh Province
Ngành nghề chính:

Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất (Real estate agent, consultant activities;)

Phường Hải Thành, Thành phố Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình

Ngày thành lập: 8 - 11 - 2022

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp