Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Xã Đức Ninh- Thành phố Đồng Hới- Quảng Bình

Ảnh về Doanh nghiệp tại Xã Đức Ninh- Thành phố Đồng Hới- Quảng Bình
Hiện tại có 118 Doanh nghiệp tại Xã Đức Ninh- Thành phố Đồng Hới- Quảng Bình được cập nhật trên doanhnghiep.me
Công Ty TNHH Thiết Kế Xây Dựng Minh Khang QB
Mã số thuế:

3101119310

 Điện thoại:

0982373556

Địa chỉ: Thôn Đức Phong, Xã Đức Ninh, Thành phố Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình
Address: Duc Phong Hamlet, Duc Ninh Commune, Dong Hoi City, Quang Binh Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan (Architectural and engineering activities and related technical consultancy)

Xã Đức Ninh, Thành phố Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình

Ngày thành lập: 24 - 10 - 2022

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Nhật Khánh Phong
Mã số thuế:

3101116951

 Điện thoại:

0912710519

Địa chỉ: Thôn Đức Phong, Xã Đức Ninh , Thành phố Đồng Hới , Quảng Bình
Address: Duc Phong Hamlet, Duc Ninh Commune, Dong Hoi City, Quang Binh Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, rơm, rạ và vật liệu tết bện (Manufacture of other products of wood, manufacture of articles of cork, straw and plaiting materials)

Xã Đức Ninh, Thành phố Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình

Ngày thành lập: 22 - 6 - 2022

Công Ty TNHH 268 VN
Mã số thuế:

3101116574

 Điện thoại:

0912203135

Địa chỉ: Số 99B Đường Trần Nhật Duật, Xã Đức Ninh, Thành phố Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình
Address: No 99B, Tran Nhat Duat Street, Duc Ninh Commune, Dong Hoi City, Quang Binh Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, rơm, rạ và vật liệu tết bện (Manufacture of other products of wood, manufacture of articles of cork, straw and plaiting materials)

Xã Đức Ninh, Thành phố Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình

Ngày thành lập: 6 - 6 - 2022

Công Ty TNHH Tư Vấn Pháp Lý Số 1 Quảng Bình
Mã số thuế:

3101113012

 Điện thoại:

0916483963

Địa chỉ: Thôn Giao Tế, Xã Đức Ninh, Thành phố Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình
Address: Giao Te Hamlet, Duc Ninh Commune, Dong Hoi City, Quang Binh Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu (Other business suport service activities n.e.c)

Xã Đức Ninh, Thành phố Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình

Ngày thành lập: 24 - 1 - 2022

Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Dệt May Tân Sơn
Mã số thuế:

3101108527

 Điện thoại:

0942699339

Địa chỉ: Thôn Tân Sơn, Xã Đức Ninh, Thành phố Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình
Address: Tan Son Hamlet, Duc Ninh Commune, Dong Hoi City, Quang Binh Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất trang phục dệt kim, đan móc (Manufacture of knitted and crocheted apparel)

Xã Đức Ninh, Thành phố Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình

Ngày thành lập: 3 - 11 - 2021

Công Ty TNHH Tư Vấn Xây Dựng Nam Khôi
Mã số thuế:

3101108238

 Điện thoại:

0888286369

Địa chỉ: Thôn Đức Thị, Xã Đức Ninh, Thành phố Đồng Hới, Quảng Bình
Address: Duc Thi Hamlet, Duc Ninh Commune, Dong Hoi City, Quang Binh Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan (Architectural and engineering activities and related technical consultancy)

Xã Đức Ninh, Thành phố Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình

Ngày thành lập: 28 - 10 - 2021

Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ HX Nework
Mã số thuế:

3101114672

 Điện thoại:

0328758668

Địa chỉ: Số 08, Ngõ 6 Trần Nhật Duật, Xã Đức Ninh , Thành phố Đồng Hới , Quảng Bình
Address: No 08, 6 Tran Nhat Duat Lane, Duc Ninh Commune, Dong Hoi City, Quang Binh Province
Ngành nghề chính:

Cung ứng và quản lý nguồn lao động (Human resources provision and management of human resources functions)

Xã Đức Ninh, Thành phố Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình

Ngày thành lập: 7 - 4 - 2022

Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Hồng Quân
Mã số thuế:

3101098519

 Điện thoại:

0911702357

Địa chỉ: Số 316 đường Lê Lợi, Xã Đức Ninh, Thành phố Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình
Address: No 316, Le Loi Street, Duc Ninh Commune, Dong Hoi City, Quang Binh Province
Ngành nghề chính:

Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (Real estate activities with own or leased property)

Xã Đức Ninh, Thành phố Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình

Ngày thành lập: 27 - 1 - 2021

Công Ty TNHH Sách Và Thiết Bị Giáo Dục Nhật Minh
Mã số thuế:

3101092098

Địa chỉ: Thôn Đức Hoa, Xã Đức Ninh , Thành phố Đồng Hới , Quảng Bình
Address: Duc Hoa Hamlet, Duc Ninh Commune, Dong Hoi City, Quang Binh Province
Ngành nghề chính:

Bán lẻ sách, báo, tạp chí văn phòng phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh (Retail sale of books, newspapers, journal and stationary in specialized stores)

Xã Đức Ninh, Thành phố Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình

Ngày thành lập: 14 - 10 - 2020

1 2 3 4 5 6 Tiếp