Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Xã Kim Thành- Huyện Yên Thành- Nghệ An

Ảnh về Doanh nghiệp tại Xã Kim Thành- Huyện Yên Thành- Nghệ An
Hiện tại có 12 Doanh nghiệp tại Xã Kim Thành- Huyện Yên Thành- Nghệ An được cập nhật trên doanhnghiep.me
Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Trọng Hằng
Mã số thuế:

2901622377

 Điện thoại:

02812416313

Địa chỉ: Xóm Ngọc Liên - Xã Kim Thành - Huyện Yên Thành - Nghệ An
Address: Ngoc Lien Hamlet, Kim Thanh Commune, Yen Thanh District, Nghe An Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan (Wholesale of solid, liquid and gaseous fuels and related products)

Xã Kim Thành, Huyện Yên Thành, Tỉnh Nghệ An

Ngày thành lập: 25 - 4 - 2013

Doanh Nghiệp TN Xăng Dầu Thư Nghĩa
Mã số thuế:

2901357922

 Điện thoại:

02383638900

Địa chỉ: Xóm 2, Hồng Liên - Xã Kim Thành - Huyện Yên Thành - Nghệ An
Address: Hamlet 2, Hong Lien, Kim Thanh Commune, Yen Thanh District, Nghe An Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan (Wholesale of solid, liquid and gaseous fuels and related products)

Xã Kim Thành, Huyện Yên Thành, Tỉnh Nghệ An

Ngày thành lập: 18 - 2 - 2011

Trường THCS Kim Thành
Mã số thuế:

2901102321

Địa chỉ: Xóm Đồng Bản - Kim Thành - Huyện Yên Thành - Nghệ An
Address: Dong Ban Hamlet, Kim Thanh, Yen Thanh District, Nghe An Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized business assistant services)

Xã Kim Thành, Huyện Yên Thành, Tỉnh Nghệ An

Ngày thành lập: 6 - 7 - 2009

Ubnd Xã Kim Thành
Mã số thuế:

2900606742

Địa chỉ: UBND xã Kim Thành - Huyện Yên Thành - Nghệ An
Address: Ubnd, Kim Thanh Commune, Yen Thanh District, Nghe An Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized business assistant services)

Xã Kim Thành, Huyện Yên Thành, Tỉnh Nghệ An

Ngày thành lập: 13 - 10 - 2004