Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Xã An Thọ- Huyện An Lão- Hải Phòng

Ảnh về Doanh nghiệp tại Xã An Thọ- Huyện An Lão- Hải Phòng
Hiện tại có 35 Doanh nghiệp tại Xã An Thọ- Huyện An Lão- Hải Phòng được cập nhật trên doanhnghiep.me
Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Xuất Khẩu May Mặc Túi Giầy Da Nguyễn Hiệu Hương
Mã số thuế:

0202169859

 Điện thoại:

0977066408

Địa chỉ: Đội 2 Thôn Độc Lập ( tại nhà bà Nguyễn Thị Hương), Xã An Thọ , Huyện An Lão , Hải Phòng
Address: Hamlet 2, Doc Lap Hamlet (Tai NHA BA Nguyen THI HUONG), An Tho Commune, An Lao District, Hai Phong City
Ngành nghề chính:

Sản xuất vali, túi xách và các loại tương tự, sản xuất yên đệm (Manufacture of luggage, handbags, saddlery and)

Xã An Thọ, Huyện An Lão, Thành phố Hải Phòng

Ngày thành lập: 3 - 8 - 2022

Công Ty TNHH XX Thương Mại Và Sản Xuất
Mã số thuế:

0202161338

Địa chỉ: Thôn Văn Khê (Tại nhà Ông Vũ Đình Trọng), Xã An Thọ, Huyện An Lão, Thành phố Hải Phòng
Address: VAN KHE Hamlet (Tai NHA ONG VU DINH TRONG), An Tho Commune, An Lao District, Hai Phong City
Ngành nghề chính:

May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú) (Manufacture of wearing apparel, except fur apparel)

Xã An Thọ, Huyện An Lão, Thành phố Hải Phòng

Ngày thành lập: 19 - 5 - 2022

Công Ty TNHH XX Thương Mại Và Sản Xuất
Mã số thuế:

0202161338

 Điện thoại:

0902703358

Địa chỉ: Thôn Văn Khê (Tại nhà ông Vũ Đình Trọng), Xã An Thọ , Huyện An Lão , Hải Phòng
Address: VAN KHE Hamlet (Tai NHA ONG VU DINH TRONG), An Tho Commune, An Lao District, Hai Phong City
Ngành nghề chính:

May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú) (Manufacture of wearing apparel, except fur apparel)

Xã An Thọ, Huyện An Lão, Thành phố Hải Phòng

Ngày thành lập: 19 - 5 - 2022

Công Ty TNHH TM & DV Đức Minh
Mã số thuế:

0202094191

Địa chỉ: Thôn Hòa Bình ( tại nhà ông Nguyễn Quang Năng), Xã An Thọ, Huyện An Lão, Thành phố Hải Phòng
Address: Hoa BINH Hamlet (Tai NHA ONG Nguyen Quang NANG), An Tho Commune, An Lao District, Hai Phong City
Ngành nghề chính:

Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác (Wholesale of other machinery and equipment n.e.c)

Xã An Thọ, Huyện An Lão, Thành phố Hải Phòng

Ngày thành lập: 30 - 3 - 2021

Công Ty TNHH Kỹ Thuật Xây Dựng Minh Tâm
Mã số thuế:

0201993647

Địa chỉ: Thôn Hạnh Thị (tại nhà Ông Trần Minh Tâm), Xã An Thọ, Huyện An Lão, Thành phố Hải Phòng
Address: HANH THI Hamlet (Tai NHA ONG TRAN Minh TAM), An Tho Commune, An Lao District, Hai Phong City
Ngành nghề chính:

Xây dựng công trình chế biến, chế tạo (Construction of processing and manufacturing)

Xã An Thọ, Huyện An Lão, Thành phố Hải Phòng

Ngày thành lập: 28 - 11 - 2019

Công Ty TNHH Hợp Chính
Mã số thuế:

0201980239

 Điện thoại:

02253580608

Địa chỉ: Thôn Trần Thành (tại nhà ông Vũ Văn Thành), Xã An Thọ, Huyện An Lão, Thành phố Hải Phòng
Address: TRAN THANH Hamlet (Tai NHA ONG VU VAN THANH), An Tho Commune, An Lao District, Hai Phong City
Ngành nghề chính:

Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào đâu (Manufacture of other fabricated metal products)

Xã An Thọ, Huyện An Lão, Thành phố Hải Phòng

Ngày thành lập: 24 - 8 - 2019

Công Ty TNHH Thương Mại Và Sản Xuất Đa Phúc
Mã số thuế:

0201918706

Địa chỉ: Thôn Văn Khê (tại nhà bà Vũ Thị Đào), Xã An Thọ , Huyện An Lão , Hải Phòng
Address: VAN KHE Hamlet (Tai NHA BA VU THI Dao), An Tho Commune, An Lao District, Hai Phong City
Ngành nghề chính:

Sản xuất giấy nhăn, bìa nhăn, bao bì từ giấy và bìa (Manufacture of corrugated paper and paperboard and of containers of paper and paperboard)

Xã An Thọ, Huyện An Lão, Thành phố Hải Phòng

Ngày thành lập: 20 - 12 - 2018

Công Ty TNHH Phát Triển Thương Mại XD Trung Hiếu
Mã số thuế:

0201888586

Địa chỉ: Thôn Cao Minh (tại nhà Ông Nguyễn Hữu Trung), Xã An Thọ, Huyện An Lão, Thành phố Hải Phòng
Address: Cao Minh Hamlet (Tai NHA ONG Nguyen Huu Trung), An Tho Commune, An Lao District, Hai Phong City
Ngành nghề chính:

Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác (Constructing other civil engineering works)

Xã An Thọ, Huyện An Lão, Thành phố Hải Phòng

Ngày thành lập: 11 - 7 - 2018

Công Ty TNHH Tư Vấn Xây Dựng Và Đấu Thầu Việt Nam
Mã số thuế:

0201860453

Địa chỉ: Thôn Nam Sơn 2 (Tại nhà Ông Nguyễn Như Duẩn), Xã An Thọ, Huyện An Lão, Thành phố Hải Phòng
Address: Nam SON 2 Hamlet (Tai NHA ONG Nguyen NHU Duan), An Tho Commune, An Lao District, Hai Phong City
Ngành nghề chính:

Hoạt động thiết kế chuyên dụng (Specialized design activities)

Xã An Thọ, Huyện An Lão, Thành phố Hải Phòng

Ngày thành lập: 8 - 3 - 2018

Công Ty TNHH Hoàng Phát Hải Phòng
Mã số thuế:

0201730207

Địa chỉ: Thôn Trần Thành (nhà ông Nguyễn Đức Đồi) - Xã An Thọ - Huyện An Lão - Hải Phòng
Address: TRAN THANH Hamlet (NHA ONG Nguyen DUC Doi), An Tho Commune, An Lao District, Hai Phong City
Ngành nghề chính:

Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu (Other business suport service activities n.e.c)

Xã An Thọ, Huyện An Lão, Thành phố Hải Phòng

Ngày thành lập: 14 - 6 - 2016

Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Dịch Vụ Và Thương Mại Tâm Bình
Mã số thuế:

0201727204

Địa chỉ: Thôn Nam Sơn 2 (tại nhà ông Nguyễn Trọng Thướng) - Xã An Thọ - Huyện An Lão - Hải Phòng
Address: Nam SON 2 Hamlet (Tai NHA ONG Nguyen TRONG THUONG), An Tho Commune, An Lao District, Hai Phong City
Ngành nghề chính:

Vệ sinh nhà cửa và các công trình khác (Other building and industrial cleaning activities)

Xã An Thọ, Huyện An Lão, Thành phố Hải Phòng

Ngày thành lập: 26 - 5 - 2016

Công Ty TNHH Nhật Trụ
Mã số thuế:

0201575008

Địa chỉ: Thôn Nam Sơn 2 (tại nhà ông Vũ Văn Trụ) - Xã An Thọ - Huyện An Lão - Hải Phòng
Address: Nam SON 2 Hamlet (Tai NHA ONG VU VAN TRU), An Tho Commune, An Lao District, Hai Phong City
Ngành nghề chính:

Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu (Other business suport service activities n.e.c)

Xã An Thọ, Huyện An Lão, Thành phố Hải Phòng

Ngày thành lập: 30 - 9 - 2014