Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Xã An Thái- Huyện An Lão- Hải Phòng

Ảnh về Doanh nghiệp tại Xã An Thái- Huyện An Lão- Hải Phòng
Hiện tại có 47 Doanh nghiệp tại Xã An Thái- Huyện An Lão- Hải Phòng được cập nhật trên doanhnghiep.me
Công Ty TNHH Sản Xuất Và Thương Mại Viet Shoes
Mã số thuế:

0202206363

 Điện thoại:

0934208130

Địa chỉ: Thửa Đất Số 17A, Tờ Bản Đồ Số 271-A-3, Thôn Thạch Lựu, Xã An Thái, Huyện An Lão, Hải Phòng
Address: Thua Dat So 17a, To Ban Do So 271-A-3, Thach Luu Hamlet, An Thai Commune, An Lao District, Hai Phong City
Ngành nghề chính:

Sản xuất giày dép (Manufacture of footwear)

Xã An Thái, Huyện An Lão, Thành phố Hải Phòng

Ngày thành lập: 5 - 7 - 2023

Công Ty TNHH Hàm Hồng Thái Sang Việt Nam
Mã số thuế:

0202194277

 Điện thoại:

11869178148

Địa chỉ: Xóm Đầu Đồng ( tại nhà Ông Phùng Văn Trúc), đường 405, Xã An Thái, Huyện An Lão, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam
Address: Dau DONG Hamlet (Tai NHA ONG PHUNG VAN TRUC), Street 405, An Thai Commune, An Lao District, Hai Phong City
Ngành nghề chính:

Sản xuất giày dép (Manufacture of footwear)

Xã An Thái, Huyện An Lão, Thành phố Hải Phòng

Ngày thành lập: 24 - 3 - 2023

Công Ty TNHH Sản Xuất & Thương Mại An Thái Việt Nam
Mã số thuế:

0202191597

Địa chỉ: Thôn Tiên Cầm 2 (Nhà Ông Ngô Văn Vi), Xã An Thái, Huyện An Lão, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam
Address: Tien CAM 2 Hamlet (NHA ONG NGO VAN Vi), An Thai Commune, An Lao District, Hai Phong City
Ngành nghề chính:

Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, rơm, rạ và vật liệu tết bện (Manufacture of other products of wood, manufacture of articles of cork, straw and plaiting materials)

Xã An Thái, Huyện An Lão, Thành phố Hải Phòng

Ngày thành lập: 6 - 3 - 2023

Công Ty TNHH Dịch Vụ Hoàng Gia Bảo Minh
Mã số thuế:

0202178356

Địa chỉ: Thôn Thạch Lựu 1 (tại nhà ông Hoàng Văn Chung), Xã An Thái, Huyện An Lão, Thành phố Hải Phòng
Address: THACH Luu 1 Hamlet (Tai NHA ONG Hoang VAN Chung), An Thai Commune, An Lao District, Hai Phong City
Ngành nghề chính:

Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác (Maintenance and repair of motor vehicles)

Xã An Thái, Huyện An Lão, Thành phố Hải Phòng

Ngày thành lập: 27 - 10 - 2022

Công Ty Cổ Phần Công Nghệ KTS Maxpro NQT Hải Phòng
Mã số thuế:

0202171791

 Điện thoại:

(0238) 5678158

Địa chỉ: Nhà ông Ngô Quốc Tĩnh, thôn Tiên Cầm 2, Xã An Thái, Huyện An Lão, Thành phố Hải Phòng
Address: Nha Ong Ngo Quoc Tinh, Tien Cam 2 Hamlet, An Thai Commune, An Lao District, Hai Phong City
Ngành nghề chính:

Tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính (Computer consultancy and system administration)

Xã An Thái, Huyện An Lão, Thành phố Hải Phòng

Ngày thành lập: 31 - 8 - 2022

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Vận Tải Anh An
Mã số thuế:

0202170029

 Điện thoại:

0969799696

Địa chỉ: Thôn Thạch Lựu (tại nhà ông Bùi Quang Tiến), Xã An Thái , Huyện An Lão , Hải Phòng
Address: THACH Luu Hamlet (Tai NHA ONG Bui Quang Tien), An Thai Commune, An Lao District, Hai Phong City
Ngành nghề chính:

Vận tải hàng hóa bằng đường bộ (Freight transport by road)

Xã An Thái, Huyện An Lão, Thành phố Hải Phòng

Ngày thành lập: 8 - 8 - 2022

Công Ty TNHH Thương Mại Và Xây Dựng Bảo Hân
Mã số thuế:

0202154161

 Điện thoại:

02277088580

Địa chỉ: Thôn Thạch Lựu (nhà ông Đào Văn Định), Xã An Thái , Huyện An Lão , Hải Phòng
Address: THACH Luu Hamlet (NHA ONG Dao VAN DINH), An Thai Commune, An Lao District, Hai Phong City
Ngành nghề chính:

Lắp đặt hệ thống điện (Electrical installation activities)

Xã An Thái, Huyện An Lão, Thành phố Hải Phòng

Ngày thành lập: 25 - 3 - 2022

Công Ty TNHH Xuất Khẩu Phúc Lâm
Mã số thuế:

0202092324

 Điện thoại:

0968027088

Địa chỉ: Nhà bà Vũ Thị Liên, Thôn Quán Rẽ, Xã An Thái, Huyện An Lão, Thành phố Hải Phòng
Address: Nha Ba Vu Thi Lien, Quan Re Hamlet, An Thai Commune, An Lao District, Hai Phong City
Ngành nghề chính:

Sản xuất gỗ dán, gỗ lạng, ván ép và ván mỏng khác (Manufacture of veneer sheets; manufacture of polywood, laminboard, particle board and other panels and board)

Xã An Thái, Huyện An Lão, Thành phố Hải Phòng

Ngày thành lập: 17 - 3 - 2021

Công Ty TNHH Đầu Tư Dịch Vụ Huyền Trang
Mã số thuế:

0202088818

Địa chỉ: Thôn Thạch Lựu (nhà ông Đồng Văn Kết), Xã An Thái, Huyện An Lão, Thành phố Hải Phòng
Address: THACH Luu Hamlet (NHA ONG DONG VAN KET), An Thai Commune, An Lao District, Hai Phong City
Ngành nghề chính:

Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan (Wholesale of solid, liquid and gaseous fuels and related products)

Xã An Thái, Huyện An Lão, Thành phố Hải Phòng

Ngày thành lập: 22 - 2 - 2021

Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại NMH Việt
Mã số thuế:

0202069533

Địa chỉ: Thôn Trung Thanh Lang ( nhà ông Nguyễn Thanh Thức ), Xã An Thái, Huyện An Lão, Thành phố Hải Phòng
Address: Trung Thanh Lang Hamlet (NHA ONG Nguyen Thanh THUC), An Thai Commune, An Lao District, Hai Phong City
Ngành nghề chính:

Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, rơm, rạ và vật liệu tết bện (Manufacture of other products of wood, manufacture of articles of cork, straw and plaiting materials)

Xã An Thái, Huyện An Lão, Thành phố Hải Phòng

Ngày thành lập: 23 - 12 - 2020

Công Ty TNHH Công Nghệ Hưng Sáng
Mã số thuế:

0201989513

 Điện thoại:

0987237939

Địa chỉ: Thôn Thạch Lựu (tại nhà ông Phạm Công Quyết), Xã An Thái, Huyện An Lão, Thành phố Hải Phòng
Address: THACH Luu Hamlet (Tai NHA ONG PHAM CONG Quyet), An Thai Commune, An Lao District, Hai Phong City
Ngành nghề chính:

Sản xuất thiết bị và dụng cụ quang học (Manufacture of optical instruments and equipment)

Xã An Thái, Huyện An Lão, Thành phố Hải Phòng

Ngày thành lập: 26 - 10 - 2019

Công Ty TNHH In Và Bao Bì Kaisheng Việt Nam
Mã số thuế:

0201980824

 Điện thoại:

0944319296

Địa chỉ: Thôn Thạch Lựu (tại nhà ông Phạm Công Quyết ) , Xã An Thái, Huyện An Lão, Thành phố Hải Phòng
Address: THACH Luu Hamlet (Tai NHA ONG PHAM CONG Quyet), An Thai Commune, An Lao District, Hai Phong City
Ngành nghề chính:

Sản xuất sản phẩm từ plastic (Manufacture of plastics products)

Xã An Thái, Huyện An Lão, Thành phố Hải Phòng

Ngày thành lập: 29 - 8 - 2019