Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Hợp Tác Xã Lâm Nghiệp Hương Khê

Ngày thành lập (Founding date): 21 - 1 - 2023

Địa chỉ: Số nhà 249, đường Trần Phú, Thị trấn Hương Khê , Huyện Hương Khê , Hà TĩnhGoogle Map Bản đồ
Address: No 249, Tran Phu Street, Huong Khe Town, Huong Khe District, Ha Tinh Province

Ngành nghề chính (Main profession): Chưa có thông tin (No information)

Mã số thuế:
Enterprise code:
3002262006
Điện thoại/ Fax:0943060055
Tên v.tắt:
Enterprise short name:
HTX Lâm Nghiệp Hương Khê
Nơi đ.ký nộp thuế:
Pay into:
Chi cục Thuế khu vực Hương Khê - Vũ Quang
Người đại diện:
Representative:
Nguyễn Thị Kim Thoa
Địa chỉ N.Đ.diện: Số 6 Đường Nguyễn Sinh Sắc, Phường Cửa Nam, Thành phố Vinh, Nghệ An
Representative address: No 6, Nguyen Sinh Sac Street, Cua Nam Ward, Vinh City, Nghe An Province

Ngành Đ.ký kinh doanh của Hợp Tác Xã Lâm Nghiệp Hương Khê

Bản đồ vị trí Hợp Tác Xã Lâm Nghiệp Hương Khê

Google Map Xem trên Google Maps

Doanh nghiệp cùng ngành nghề chính