Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Công Ty TNHH Sản Xuất Cơ Khí Chính Xác Bình Minh

Ngày thành lập (Founding date): 12/05/2022

Địa chỉ: Xóm Quang Trung, Xã Hà Hồi , Huyện Thường Tín , Hà NộiGoogle Map Bản đồ
Address: Quang Trung Hamlet, Ha Hoi Commune, Thuong Tin District, Ha Noi City

Ngành nghề chính (Main profession): Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại (Machining; treatment and coating of metals)

Mã số thuế:
Enterprise code:
0109995201
Điện thoại/ Fax:0946617591
Tên v.tắt:
Enterprise short name:
BINH MINH AMP CO.,LTD
Nơi đ.ký nộp thuế:
Pay into:
Chi cục Thuế khu vực Thường Tín - Phú Xuyên
Người đại diện:
Representative:
Trần Quốc Lợi
Địa chỉ N.Đ.diện: Thôn Vân La, Xã Hồng Vân, Huyện Thường Tín, Hà Nội
Representative address: Van La Hamlet, Hong Van Commune, Thuong Tin District, Ha Noi City

Ngành Đ.ký kinh doanh của Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Sản Xuất Cơ Khí Chính Xác Bình Minh

Bản đồ vị trí Công Ty TNHH Sản Xuất Cơ Khí Chính Xác Bình Minh

Google Map Xem trên Google Maps

Doanh nghiệp cùng ngành nghề chính

Chi Nhánh Bình Dương - Công Ty TNHH Một Thành Viên Sơn An Lập
Địa chỉ: Thửa Đất Số 786, Tờ Bản Đồ Số 28, Đường Đh-620, Tổ 9, Ấp Bến, Xã Lai Hưng, Huyện Bàu Bàng, Bình Dương
Address: Thua Dat So 786, To Ban Do So 28, DH-620 Street, Civil Group 9, Ben Hamlet, Lai Hung Commune, Bau Bang District, Binh Duong Province
Mã số thuế:

3702578125-001

 Điện thoại:

0967707337

Xã Lai Hưng, Huyện Bàu Bàng, Bình Dương

Ngày thành lập: 15/03/2022

Chi Nhánh Công Ty TNHH Kỹ Thuật Xây Dựng Thương Mại Trần Quang
Địa chỉ: Thửa Đất Số 310, Tờ Bản Đồ Số 08, Khu Phố Đông Thành, Phườngtân Đông Hiệp, Thành Phố Dĩ An, Bình Dương
Address: Thua Dat So 310, To Ban Do So 08, Dong Thanh Quarter, Phuongtan Dong Hiep, Di An City, Binh Duong Province
Mã số thuế:

0310675186-001

 Điện thoại:

0918329268

Phường Tân Đông Hiệp, Thành phố Dĩ An, Bình Dương

Ngày thành lập: 09/12/2021