Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Xã Nguyên Lý- Huyện Lý Nhân- Hà Nam

Ảnh về Doanh nghiệp tại Xã Nguyên Lý- Huyện Lý Nhân- Hà Nam
Hiện tại có 36 Doanh nghiệp tại Xã Nguyên Lý- Huyện Lý Nhân- Hà Nam được cập nhật trên doanhnghiep.me
Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Hương Phố
Mã số thuế:

0700871267

 Điện thoại:

0888582589

Địa chỉ: Thôn Đồng Phú, Xã Nguyên Lý, Huyện Lý Nhân, Tỉnh Hà Nam, Việt Nam
Address: Dong Phu Hamlet, Nguyen Ly Commune, Huyen Ly Nhan, Tinh Ha Nam, Viet Nam
Ngành nghề chính:

Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được phân vào đâu (Other amusement and recreation activities n.e.c)

Xã Nguyên Lý, Huyện Lý Nhân, Tỉnh Hà Nam

Ngày thành lập: 18 - 4 - 2023

Công Ty TNHH Nguyên Pháp
Mã số thuế:

0700864943

 Điện thoại:

0974777668

Địa chỉ: Xóm 4, Mão Cầu, Xã Nguyên Lý, Huyện Lý Nhân, Tỉnh Hà Nam
Address: Hamlet 4, Mao Cau, Nguyen Ly Commune, Ly Nhan District, Ha Nam Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan (Wholesale of solid, liquid and gaseous fuels and related products)

Xã Nguyên Lý, Huyện Lý Nhân, Tỉnh Hà Nam

Ngày thành lập: 5 - 9 - 2022

Công Ty TNHH Linh Giang Huy
Mã số thuế:

0700806620

 Điện thoại:

0972588025

Địa chỉ: Thôn Trần Xá, Xã Nguyên Lý, Huyện Lý Nhân, Tỉnh Hà Nam
Address: Tran Xa Hamlet, Nguyen Ly Commune, Ly Nhan District, Ha Nam Province
Ngành nghề chính:

Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh (Retail sale of hardware, paints, glass and other construction installation equipment in specialized)

Xã Nguyên Lý, Huyện Lý Nhân, Tỉnh Hà Nam

Ngày thành lập: 10 - 7 - 2018

Công Ty TNHH Dịch Vụ Thương Mại Xăng Dầu Tuấn Anh
Mã số thuế:

0700805289

 Điện thoại:

0989733266

Địa chỉ: Xóm 2 Đồng Phú, Xã Nguyên Lý, Huyện Lý Nhân, Tỉnh Hà Nam
Address: 2 Dong Phu Hamlet, Nguyen Ly Commune, Ly Nhan District, Ha Nam Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan (Wholesale of solid, liquid and gaseous fuels and related products)

Xã Nguyên Lý, Huyện Lý Nhân, Tỉnh Hà Nam

Ngày thành lập: 16 - 5 - 2018

Công Ty TNHH Thương Mại Tú Thủy
Mã số thuế:

0700787216

 Điện thoại:

0355184354

Địa chỉ: Xóm Hải Long I, Xã Nguyên Lý, Huyện Lý Nhân, Tỉnh Hà Nam
Address: Hai Long I Hamlet, Nguyen Ly Commune, Ly Nhan District, Ha Nam Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan (Wholesale of solid, liquid and gaseous fuels and related products)

Xã Nguyên Lý, Huyện Lý Nhân, Tỉnh Hà Nam

Ngày thành lập: 17 - 2 - 2017

Chi Nhánh Công Ty TNHH Đầu Tư Thương Mại Xuất Nhập Khẩu Đại Cát Tại Hà Nam
Mã số thuế:

0106354626-001

 Điện thoại:

02437957157

Địa chỉ: Xóm 2, thôn Mão Cầu - Xã Nguyên Lý - Huyện Lý Nhân - Hà Nam
Address: Hamlet 2, Mao Cau Hamlet, Nguyen Ly Commune, Ly Nhan District, Ha Nam Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất tinh bột và các sản phẩm từ tinh bột (Manufacture of starches and starch products)

Xã Nguyên Lý, Huyện Lý Nhân, Tỉnh Hà Nam

Ngày thành lập: 31 - 12 - 2013