Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Huyện Kim Bảng- Hà Nam

Ảnh về Doanh nghiệp tại Huyện Kim Bảng- Hà Nam
Hiện tại có 1,081 Doanh nghiệp tại Huyện Kim Bảng- Hà Nam được cập nhật trên doanhnghiep.me
Công Ty TNHH GT Technology Việt Nam
Mã số thuế:

0700867158

 Điện thoại:

0977541724

Địa chỉ: Nhà xưởng số 2, Lô CN-14, Khu công nghiệp Đồng Văn IV, Xã Nhật Tân, Huyện Kim Bảng, Tỉnh Hà Nam
Address: Nha Xuong So 2, Lot CN-14, Dong Van Iv Industrial Zone, Nhat Tan Commune, Kim Bang District, Ha Nam Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất máy vi tính và thiết bị ngoại vi của máy vi tính (Manufacture of computers and peripheral equipment)

Xã Nhật Tân, Huyện Kim Bảng, Tỉnh Hà Nam

Ngày thành lập: 24 - 11 - 2022

Công Ty TNHH Thương Mại Nam Trường Giang
Mã số thuế:

0700866228

Địa chỉ: Khu Đô Thị Đại Cương, Xã Đại Cương, Huyện Kim Bảng, Tỉnh Hà Nam
Address: Dai Cuong Urban Area, Dai Cuong Commune, Kim Bang District, Ha Nam Province
Ngành nghề chính:

Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh (Retail sale of hardware, paints, glass and other construction installation equipment in specialized)

Xã Đại Cương, Huyện Kim Bảng, Tỉnh Hà Nam

Ngày thành lập: 18 - 10 - 2022

Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Ống Giấy HNK
Mã số thuế:

0700865785

 Điện thoại:

02389190021

Địa chỉ: Thôn 1 Lạc Nhuế, Xã Đồng Hóa , Huyện Kim Bảng , Hà Nam
Address: 1 Lac Nhue Hamlet, Dong Hoa Commune, Kim Bang District, Ha Nam Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất các sản phẩm khác từ giấy và bìa chưa được phân vào đâu (Manufacture of other articles of paper and paperboard n.e.c)

Xã Đồng Hóa, Huyện Kim Bảng, Tỉnh Hà Nam

Ngày thành lập: 30 - 9 - 2022

Công Ty TNHH Sản Xuất Và Thương Mại Nguyễn Hưng Ba Sao
Mã số thuế:

0700865432

 Điện thoại:

0917280226

Địa chỉ: Tổ dân phố số 4, Thị trấn Ba Sao , Huyện Kim Bảng , Hà Nam
Address: So 4 Civil Group, Ba Sao Town, Kim Bang District, Ha Nam Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất vali, túi xách và các loại tương tự, sản xuất yên đệm (Manufacture of luggage, handbags, saddlery and)

Huyện Kim Bảng, Tỉnh Hà Nam

Ngày thành lập: 19 - 9 - 2022

Công Ty TNHH Happy Toys
Mã số thuế:

0700865224

 Điện thoại:

0972727570

Địa chỉ: Thôn Phương Lâm, Xã Đồng Hóa, Huyện Kim Bảng, Tỉnh Hà Nam
Address: Phuong Lam Hamlet, Dong Hoa Commune, Kim Bang District, Ha Nam Province
Ngành nghề chính:

Bán lẻ thiết bị, dụng cụ thể dục, thể thao trong các cửa hàng chuyên doanh (Retail sale of sporting equipment in specialized)

Xã Đồng Hóa, Huyện Kim Bảng, Tỉnh Hà Nam

Ngày thành lập: 12 - 9 - 2022

Công Ty TNHH Liên Doanh Việt - SK Group
Mã số thuế:

0700865150

 Điện thoại:

0985267216

Địa chỉ: Thôn Thuỵ Xuyên, Xã Ngọc Sơn, Huyện Kim Bảng, Tỉnh Hà Nam
Address: Thuy Xuyen Hamlet, Ngoc Son Commune, Kim Bang District, Ha Nam Province
Ngành nghề chính:

Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (Real estate activities with own or leased property)

Xã Ngọc Sơn, Huyện Kim Bảng, Tỉnh Hà Nam

Ngày thành lập: 10 - 9 - 2022

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp