Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Thị trấn Thường Thới Tiền- Huyện Hồng Ngự- Đồng Tháp

Ảnh về Doanh nghiệp tại Thị trấn Thường Thới Tiền- Huyện Hồng Ngự- Đồng Tháp
Hiện tại có 177 Doanh nghiệp tại Thị trấn Thường Thới Tiền- Huyện Hồng Ngự- Đồng Tháp được cập nhật trên doanhnghiep.me
Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Xuất Nhập Khẩu Nông Sản Gia Phát
Mã số thuế:

1402195093

Địa chỉ: Đường Hùng Vương, khóm Thượng 1, Thị trấn Thường Thới Tiền, Huyện Hồng Ngự, Tỉnh Đồng Tháp
Address: Hung Vuong Street, Khom Thuong 1, Thuong Thoi Tien Town, Hong Ngu District, Dong Thap Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (Wholesale of agricultural raw materials (except wood, bamboo) and live animals)

Thị trấn Thường Thới Tiền, Huyện Hồng Ngự, Tỉnh Đồng Tháp

Ngày thành lập: 8 - 3 - 2024

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Xuất Nhập Khẩu Nông Sản Văn Dũng
Mã số thuế:

1402194276

Địa chỉ: Tổ 21, Khóm Trung 1, Thị trấn Thường Thới Tiền, Huyện Hồng Ngự, Tỉnh Đồng Tháp
Address: Civil Group 21, Khom Trung 1, Thuong Thoi Tien Town, Hong Ngu District, Dong Thap Province
Ngành nghề chính:

Chưa có thông tin (No information)

Thị trấn Thường Thới Tiền, Huyện Hồng Ngự, Tỉnh Đồng Tháp

Ngày thành lập: 24 - 1 - 2024

Công Ty TNHH MTV Sơn Anh Quảng
Mã số thuế:

1402193071

Địa chỉ: Đường Tôn Đức Thắng, Tổ 4, Khóm Thượng 1, Thị trấn Thường Thới Tiền, Huyện Hồng Ngự, Tỉnh Đồng Tháp
Address: Ton Duc Thang Street, Civil Group 4, Khom Thuong 1, Thuong Thoi Tien Town, Hong Ngu District, Dong Thap Province
Ngành nghề chính:

Chưa có thông tin (No information)

Thị trấn Thường Thới Tiền, Huyện Hồng Ngự, Tỉnh Đồng Tháp

Ngày thành lập: 30 - 11 - 2023

Công Ty TNHH M Legend
Mã số thuế:

1402188265

 Điện thoại:

0916348749

Địa chỉ: Khóm Thượng 1, Thị Trấn Thường Thới Tiền, Huyện Hồng Ngự, Đồng Tháp
Address: Khom Thuong 1, Thuong Thoi Tien Town, Hong Ngu District, Dong Thap Province
Ngành nghề chính:

Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh (Retail sale of food stuff in specialized stores)

Thị trấn Thường Thới Tiền, Huyện Hồng Ngự, Tỉnh Đồng Tháp

Ngày thành lập: 8 - 5 - 2023

Doanh Nghiệp Tư Nhân Văn Hóa Nghệ Thuật Hoa Nắng
Mã số thuế:

1402188201

 Điện thoại:

0327457752

Địa chỉ: Số 5, Nguyễn Văn Phối, Khóm Thượng 1, Thị trấn Thường Thới Tiền, Huyện Hồng Ngự, Tỉnh Đồng Tháp
Address: No 5, Nguyen Van Phoi, Khom Thuong 1, Thuong Thoi Tien Town, Hong Ngu District, Dong Thap Province
Ngành nghề chính:

Giáo dục văn hoá nghệ thuật (Art, cultural education)

Thị trấn Thường Thới Tiền, Huyện Hồng Ngự, Tỉnh Đồng Tháp

Ngày thành lập: 4 - 5 - 2023

Công Ty TNHH Tiến Phát Sand
Mã số thuế:

1402184334

 Điện thoại:

0919200199

Địa chỉ: Số 132, Đường 30/4, Thị trấn Thường Thới Tiền , Huyện Hồng Ngự , Đồng Tháp
Address: No 132, Street 30/4, Thuong Thoi Tien Town, Hong Ngu District, Dong Thap Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesle of construction materials, installation)

Thị trấn Thường Thới Tiền, Huyện Hồng Ngự, Tỉnh Đồng Tháp

Ngày thành lập: 16 - 1 - 2023

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp