Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Xã Hồng Thái- Huyện Bắc Bình- Bình Thuận

Ảnh về Doanh nghiệp tại Xã Hồng Thái- Huyện Bắc Bình- Bình Thuận
Hiện tại có 29 Doanh nghiệp tại Xã Hồng Thái- Huyện Bắc Bình- Bình Thuận được cập nhật trên doanhnghiep.me
Công Ty TNHH Dịch Vụ Vận Chuyển Toàn Thời Gian - Chi Nhánh Huyện Bắc Bình, Tỉnh Bình Thuận
Mã số thuế:

3603579079-019

 Điện thoại:

0946165456

Địa chỉ: Thôn Thái Hiệp, Xã Hồng Thái, Huyện Bắc Bình, Bình Thuận
Address: Thai Hiep Hamlet, Hong Thai Commune, Bac Binh District, Binh Thuan Province
Ngành nghề chính:

Vận tải hàng hóa bằng đường bộ (Freight transport by road)

Xã Hồng Thái, Huyện Bắc Bình, Bình Thuận

Ngày thành lập: 16/03/2022

Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Nông Dược Nông Sản Việt
Mã số thuế:

3401211927

Địa chỉ: Thôn Thái Hiệp, Xã Hồng Thái , Huyện Bắc Bình , Bình Thuận
Address: Thai Hiep Hamlet, Hong Thai Commune, Bac Binh District, Binh Thuan Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu (Wholesale of waste and scrap and other products n.e.c)

Xã Hồng Thái, Huyện Bắc Bình, Bình Thuận

Ngày thành lập: 16/09/2020

Công Ty TNHH Sông Trà TB
Mã số thuế:

3401181782

Địa chỉ: Thôn Thái Thuận, Xã Hồng Thái , Huyện Bắc Bình , Bình Thuận
Address: Thai Thuan Hamlet, Hong Thai Commune, Bac Binh District, Binh Thuan Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu (Activities auxiliary to finance n.e.c)

Xã Hồng Thái, Huyện Bắc Bình, Bình Thuận

Ngày thành lập: 11/01/2019

Công Ty TNHH Xây Lắp Minh Quân - Bình Thuận
Mã số thuế:

3401150512

 Điện thoại:

0918281624

Địa chỉ: 224 Thôn Thái Thành, Xã Hồng Thái, Huyện Bắc Bình, Tỉnh Bình Thuận
Address: 224, Thai Thanh Hamlet, Hong Thai Commune, Bac Binh District, Binh Thuan Province
Ngành nghề chính:

Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ (Construction of railways and road projects)

Xã Hồng Thái, Huyện Bắc Bình, Bình Thuận

Ngày thành lập: 28-06-2017

Công Ty TNHH Nông Lâm Sản Tân Vương
Mã số thuế:

3401118981

Địa chỉ: Thôn Thái Hiệp - Xã Hồng Thái - Huyện Bắc Bình - Bình Thuận
Address: Thai Hiep Hamlet, Hong Thai Commune, Bac Binh District, Binh Thuan Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (Wholesale of agricultural raw materials (except wood, bamboo) and live animals)

Xã Hồng Thái, Huyện Bắc Bình, Bình Thuận

Ngày thành lập: 30-12-2015

Công Ty TNHH SX - TM - DV Phi Thiên Ý
Mã số thuế:

3400996172

Địa chỉ: 200 Thôn Thái Thành - Xã Hồng Thái - Huyện Bắc Bình - Bình Thuận
Address: 200, Thai Thanh Hamlet, Hong Thai Commune, Bac Binh District, Binh Thuan Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng (Manufacture of soft drinks; production of mineral waters and other bottled waters)

Xã Hồng Thái, Huyện Bắc Bình, Bình Thuận

Ngày thành lập: 13-04-2012