Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Xã Long Hòa- Huyện Dầu Tiếng- Bình Dương

Ảnh về Doanh nghiệp tại Xã Long Hòa- Huyện Dầu Tiếng- Bình Dương
Hiện tại có 69 Doanh nghiệp tại Xã Long Hòa- Huyện Dầu Tiếng- Bình Dương được cập nhật trên doanhnghiep.me
Chi Nhánh Long Thọ- Công Ty TNHH Long Phát Vương
Mã số thuế:

3702877397-029

 Điện thoại:

0918081661

Địa chỉ: 17 đường ĐT 749 ấp Long Thọ, Xã Long Hoà, Huyện Dầu Tiếng, Tỉnh Bình Dương
Address: 17, DT 749 Ap Long Tho Street, Long Hoa Commune, Dau Tieng District, Binh Duong Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được phân vào đâu (Other amusement and recreation activities n.e.c)

Xã Long Hòa, Huyện Dầu Tiếng, Bình Dương

Ngày thành lập: 10/03/2022

Công Ty TNHH Một Thành Viên Vận Tải Hồng Phượng
Mã số thuế:

3703021880

 Điện thoại:

02379661580

Địa chỉ: Thửa đất số 390, tờ bản đồ số 17, đường ĐT 749, ấp Long Điền, Xã Long Hoà, Huyện Dầu Tiếng, Tỉnh Bình Dương
Address: Thua Dat So 390, To Ban Do So 17, DT 749 Street, Long Dien Hamlet, Long Hoa Commune, Dau Tieng District, Binh Duong Province
Ngành nghề chính:

Vận tải hàng hóa bằng đường bộ (Freight transport by road)

Xã Long Hòa, Huyện Dầu Tiếng, Bình Dương

Ngày thành lập: 08/12/2021

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Sân Bóng Trung Ngọc
Mã số thuế:

3703015654

 Điện thoại:

02273356560

Địa chỉ: Thửa đất số 486, tờ bản đồ số 17, đường ĐH8, ấp Thị Tính, Xã Long Hoà, Huyện Dầu Tiếng, Bình Dương
Address: Thua Dat So 486, To Ban Do So 17, DH8 Street, Thi Tinh Hamlet, Long Hoa Commune, Dau Tieng District, Binh Duong Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động của các câu lạc bộ thể thao (Activities of sports clubs)

Xã Long Hòa, Huyện Dầu Tiếng, Bình Dương

Ngày thành lập: 19/11/2021

Chi Nhánh Long Điền- Công Ty TNHH Trí Tuệ NVK
Mã số thuế:

3702924495-022

 Điện thoại:

0966443669

Địa chỉ: Thửa Đất Số 304, Tờ Bản Đồ Số 17, Đường N34, Tổ 5, Ấp Long Đ, Xã Long Hoà, Huyện Dầu Tiếng, Bình Dương
Address: Thua Dat So 304, To Ban Do So 17, N34 Street, Civil Group 5, Long D Hamlet, Long Hoa Commune, Dau Tieng District, Binh Duong Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được phân vào đâu (Other amusement and recreation activities n.e.c)

Xã Long Hòa, Huyện Dầu Tiếng, Bình Dương

Ngày thành lập: 24/11/2021

Công Ty TNHH Đầu Tư Xây Dựng Đức Hoàng
Mã số thuế:

3703058305

 Điện thoại:

0939857777

Địa chỉ: Thửa đất số 525, tờ bản đồ số 13, đường DT 750, ấp Thị Tính, Xã Long Hoà, Huyện Dầu Tiếng, Tỉnh Bình Dương
Address: Thua Dat So 525, To Ban Do So 13, DT 750 Street, Thi Tinh Hamlet, Long Hoa Commune, Dau Tieng District, Binh Duong Province
Ngành nghề chính:

Xây dựng nhà để ở (Build houses to stay)

Xã Long Hòa, Huyện Dầu Tiếng, Bình Dương

Ngày thành lập: 12/05/2022

Công Ty TNHH Gold Long Hòa
Mã số thuế:

3703058513

 Điện thoại:

0989222643

Địa chỉ: Thửa đất số 299, tờ bản đồ số 19, Ấp Đồng Bà Ba, Xã Long Hoà, Huyện Dầu Tiếng, Bình Dương
Address: Thua Dat So 299, To Ban Do So 19, Dong Ba Ba Hamlet, Long Hoa Commune, Dau Tieng District, Binh Duong Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (Wholesale of agricultural raw materials (except wood, bamboo) and live animals)

Xã Long Hòa, Huyện Dầu Tiếng, Bình Dương

Ngày thành lập: 15/05/2022

Công Ty TNHH Sx-Tm-Dv Trần Dương
Mã số thuế:

3703027709

Địa chỉ: Thửa đất số 49, Tờ bản đồ số 16, Đường DT 749A, Tổ 3, Ấp Tiên Phong, Xã Long Hoà, Huyện Dầu Tiếng, Bình Dương
Address: Thua Dat So 49, To Ban Do So 16, DT 749a Street, Civil Group 3, Tien Phong Hamlet, Long Hoa Commune, Dau Tieng District, Binh Duong Province
Ngành nghề chính:

Quảng cáo (Market research and public opinion polling)

Xã Long Hòa, Huyện Dầu Tiếng, Bình Dương

Ngày thành lập: 31/12/2021

Công Ty TNHH Một Thành Viên Huỳnh Tuấn Phát
Mã số thuế:

3703006113

 Điện thoại:

0977717922

Địa chỉ: Số 126 Đường ĐH 721, Tổ 7, Ấp Long Nguyên, Xã Long Hoà, Huyện Dầu Tiếng, Tỉnh Bình Dương
Address: No 126, DH 721 Street, Civil Group 7, Long Nguyen Hamlet, Long Hoa Commune, Dau Tieng District, Binh Duong Province
Ngành nghề chính:

Chưa có thông tin (No information)

Xã Long Hòa, Huyện Dầu Tiếng, Bình Dương

Ngày thành lập: 28/10/2021

Công Ty TNHH Đầu Tư Xây Dựng Đức Hoàng
Mã số thuế:

3703058305

Địa chỉ: Thửa đất số 525, tờ bản đồ số 13, đường DT 750, ấp Thị Tính, Xã Long Hoà , Huyện Dầu Tiếng , Bình Dương
Address: Thua Dat So 525, To Ban Do So 13, DT 750 Street, Thi Tinh Hamlet, Long Hoa Commune, Dau Tieng District, Binh Duong Province
Ngành nghề chính:

Xây dựng nhà để ở (Build houses to stay)

Xã Long Hòa, Huyện Dầu Tiếng, Bình Dương

Ngày thành lập: 12/05/2022

Công Ty TNHH Dịch Vụ & Thương Mại Tin Học E.C.T
Mã số thuế:

3703045031

 Điện thoại:

0911901910

Địa chỉ: Số 23 đường DT 749A, tổ 1, ấp Thị tính, Xã Long Hoà , Huyện Dầu Tiếng , Bình Dương
Address: No 23, DT 749a Street, Civil Group 1, Thi Tinh Hamlet, Long Hoa Commune, Dau Tieng District, Binh Duong Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác (Wholesale of other machinery and equipment n.e.c)

Xã Long Hòa, Huyện Dầu Tiếng, Bình Dương

Ngày thành lập: 16/03/2022

Công Ty TNHH Nguyễn Thanh Hợp
Mã số thuế:

3702961320

 Điện thoại:

0949236922

Địa chỉ: Số nhà 50, Tổ 3, ấp Tân Hòa, Xã Long Hoà , Huyện Dầu Tiếng , Bình Dương
Address: No 50, Civil Group 3, Tan Hoa Hamlet, Long Hoa Commune, Dau Tieng District, Binh Duong Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu (Wholesale of waste and scrap and other products n.e.c)

Xã Long Hòa, Huyện Dầu Tiếng, Bình Dương

Ngày thành lập: 17/03/2021

Công Ty TNHH Hai Thành Viên Khải Hoàn 686
Mã số thuế:

3702960292

Địa chỉ: Thửa đất số 93 , tờ bản đồ số 63, Ấp Tân Hòa, Xã Long Hoà, Huyện Dầu Tiếng, Tỉnh Bình Dương
Address: Thua Dat So 93, To Ban Do So 63, Tan Hoa Hamlet, Long Hoa Commune, Dau Tieng District, Binh Duong Province
Ngành nghề chính:

Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (Real estate activities with own or leased property)

Xã Long Hòa, Huyện Dầu Tiếng, Bình Dương

Ngày thành lập: 15-03-2021

Công Ty TNHH Đầu Tư - Xây Dựng Gia Bảo Đại Lộc
Mã số thuế:

3702942543

Địa chỉ: Thửa đất số 525, tờ bản đồ số 13, Tổ 6, ấp Thị Tính, Xã Long Hoà , Huyện Dầu Tiếng , Bình Dương
Address: Thua Dat So 525, To Ban Do So 13, Civil Group 6, Thi Tinh Hamlet, Long Hoa Commune, Dau Tieng District, Binh Duong Province
Ngành nghề chính:

Xây dựng nhà để ở (Build houses to stay)

Xã Long Hòa, Huyện Dầu Tiếng, Bình Dương

Ngày thành lập: 24/12/2020

1 2 3 4 Tiếp