Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Công Ty TNHH MTV Xây Dựng & TM Som My

Ngày thành lập (Founding date): 11 - 6 - 2024

Địa chỉ: Số 68/18G, Đường Phó Cơ Điều, Khóm 2, Phường 3, Thành phố Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh LongGoogle Map Bản đồ
Address: No 68/18G, Pho Co Dieu Street, Khom 2, Ward 3, Vinh Long City, Vinh Long Province

Ngành nghề chính (Main profession): Chưa có thông tin (No information)

Mã số thuế:
Enterprise code:
1501148055
Điện thoại/ Fax:Đang cập nhật
Tên tiếng Anh:
English name:
Som My TM & Construction MTV Company Limited
Nơi đ.ký nộp thuế:
Pay into:
Người đại diện:
Representative:
Nguyễn Trung Thiện

Ngành Đ.ký kinh doanh của Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Mtv Xây Dựng & Tm Som My

Bản đồ vị trí Công Ty TNHH MTV Xây Dựng & TM Som My

Google Map Xem trên Google Maps

Doanh nghiệp cùng ngành nghề chính

Công Ty TNHH MT Clover
Địa chỉ: 20/7 Đường Cao Bá Quát, Phường Thanh Sơn, TP. Phan Rang-Tháp Chàm, Tỉnh Ninh Thuận
Address: 20/7, Cao Ba Quat Street, Thanh Son Ward, Phan Rang-Thap Cham City, Ninh Thuan Province
Mã số thuế:

4500667085

Tỉnh Ninh Thuận

Ngày thành lập: 20 - 6 - 2024