Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Hợp Tác Xã Nuôi Trồng Thủy Sản Minh Thành

Ngày thành lập (Founding date): 21 - 11 - 2023

Địa chỉ: Số nhà 199, Khu Động Linh, Phường Minh Thành, Thị xã Quảng Yên, Tỉnh Quảng NinhGoogle Map Bản đồ
Address: No 199, Khu Dong Linh, Minh Thanh Ward, Quang Yen Town, Quang Ninh Province

Ngành nghề chính (Main profession): Chưa có thông tin (No information)

Mã số thuế:
Enterprise code:
5702147267
Điện thoại/ Fax:Đang cập nhật
Nơi đ.ký nộp thuế:
Pay into:
Người đại diện:
Representative:

Ngành Đ.ký kinh doanh của Hợp Tác Xã Nuôi Trồng Thủy Sản Minh Thành

Bản đồ vị trí Hợp Tác Xã Nuôi Trồng Thủy Sản Minh Thành

Google Map Xem trên Google Maps

Doanh nghiệp cùng ngành nghề chính