Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Xã Ninh Dân- Huyện Thanh Ba- Phú Thọ

Ảnh về Doanh nghiệp tại Xã Ninh Dân- Huyện Thanh Ba- Phú Thọ
Hiện tại có 39 Doanh nghiệp tại Xã Ninh Dân- Huyện Thanh Ba- Phú Thọ được cập nhật trên doanhnghiep.me
Phòng Kinh Tế Hạ Tầng
Mã số thuế:

2600960301

Địa chỉ: Khu 9, Thị trấn Thanh Ba, Thị trấn Thanh Ba, Huyện Thanh Ba, Phú Thọ
Address: Khu 9, Thanh Ba Town, Thanh Ba Town, Thanh Ba District, Phu Tho Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động quản lý nhà nước trong các lĩnh vực kinh tế chuyên ngành (State administration in specialized economic sectors)

Xã Ninh Dân, Huyện Thanh Ba, Tỉnh Phú Thọ

Ngày thành lập: 16 - 5 - 2016