Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Xã Thanh Uyên- Huyện Tam Nông- Phú Thọ

Ảnh về Doanh nghiệp tại Xã Thanh Uyên- Huyện Tam Nông- Phú Thọ
Hiện tại có 21 Doanh nghiệp tại Xã Thanh Uyên- Huyện Tam Nông- Phú Thọ được cập nhật trên doanhnghiep.me
Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Thiết Bị Điện Chống Sét & Chống Điện Giật Nhập Khẩu Hàn Quốc - TNT Vina Tạ
Mã số thuế:

2500680068-001

 Điện thoại:

0967182078

Địa chỉ: Khu 6, Xã Thanh Uyên, Huyện Tam Nông, Phú Thọ
Address: Khu 6, Thanh Uyen Commune, Tam Nong District, Phu Tho Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác (Wholesale of other machinery and equipment n.e.c)

Xã Thanh Uyên, Huyện Tam Nông, Tỉnh Phú Thọ

Ngày thành lập: 28 - 7 - 2022

Công Ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Và Dịch Vụ Hà Linh
Mã số thuế:

2600954770

 Điện thoại:

02832423888

Địa chỉ: Khu 1 - Xã Thanh Uyên - Huyện Tam Nông - Phú Thọ
Address: Khu 1, Thanh Uyen Commune, Tam Nong District, Phu Tho Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesle of construction materials, installation)

Xã Thanh Uyên, Huyện Tam Nông, Tỉnh Phú Thọ

Ngày thành lập: 12 - 1 - 2016

Công Ty TNHH Minh Quân Phú Thọ
Mã số thuế:

2600924543

 Điện thoại:

0976063576

Địa chỉ: Khu 7 - Xã Thanh Uyên - Huyện Tam Nông - Phú Thọ
Address: Khu 7, Thanh Uyen Commune, Tam Nong District, Phu Tho Province
Ngành nghề chính:

Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh (Retail sale of hardware, paints, glass and other construction installation equipment in specialized)

Xã Thanh Uyên, Huyện Tam Nông, Tỉnh Phú Thọ

Ngày thành lập: 31 - 10 - 2014

Chi Nhánh Công Ty TNHH Xây Dựng Tự Lập - Nhà Máy Gạch Thanh Uyên
Mã số thuế:

2600251062-001

 Điện thoại:

02103826946

Địa chỉ: Khu 6 - Xã Thanh Uyên - Huyện Tam Nông - Phú Thọ
Address: Khu 6, Thanh Uyen Commune, Tam Nong District, Phu Tho Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất sản phẩm từ chất khoáng phi kim loại khác chưa được phân vào đâu (Manufacture of other non-metallic mineral products)

Xã Thanh Uyên, Huyện Tam Nông, Tỉnh Phú Thọ

Ngày thành lập: 27 - 10 - 2010

Trường Trung Học Cơ Sở Thanh Uyên
Mã số thuế:

2600597688

Địa chỉ: Khu 12, xã Thanh Uyên - Huyện Tam Nông - Phú Thọ
Address: Khu 12, Thanh Uyen Commune, Tam Nong District, Phu Tho Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động dịch vụ tài chính khác chưa được phân vào đâu (trừ bảo hiểm và bảo hiểm xã hội) (Other financial service activities, except insurance and pension funding activities n.e.c)

Xã Thanh Uyên, Huyện Tam Nông, Tỉnh Phú Thọ

Ngày thành lập: 16 - 6 - 2009