Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Thành phố Ninh Bình- Ninh Bình

Ảnh về Doanh nghiệp tại Thành phố Ninh Bình- Ninh Bình
Hiện tại có 4,782 Doanh nghiệp tại Thành phố Ninh Bình- Ninh Bình được cập nhật trên doanhnghiep.me
Công Ty TNHH Taby
Mã số thuế:

2700965430

Địa chỉ: Số nhà 40, Ngõ 212 Đường Hải Thượng Lãn Ông, Phố Phúc Thịnh, Phường Phúc Thành, Thành phố Ninh Bình, Tỉnh Ninh Bình
Address: No 40, Lane 212, Hai Thuong Lan Ong Street, Phuc Thinh Street, Phuc Thanh Ward, Ninh Binh City, Ninh Binh Province
Ngành nghề chính:

Chưa có thông tin (No information)

Phường Phúc Thành, Thành phố Ninh Bình, Tỉnh Ninh Bình

Ngày thành lập: 10 - 6 - 2024

Công Ty TNHH Đầu Tư Phát Triển Đinh Lâm
Mã số thuế:

2700965399

Địa chỉ: Số nhà 316, Đường Hải Thượng Lãn Ông, Phố Phúc Thịnh, Phường Phúc Thành, Thành phố Ninh Bình, Tỉnh Ninh Bình
Address: No 316, Hai Thuong Lan Ong Street, Phuc Thinh Street, Phuc Thanh Ward, Ninh Binh City, Ninh Binh Province
Ngành nghề chính:

Chưa có thông tin (No information)

Phường Phúc Thành, Thành phố Ninh Bình, Tỉnh Ninh Bình

Ngày thành lập: 7 - 6 - 2024

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Diễm Mộc
Mã số thuế:

2700965141

Địa chỉ: Số nhà 262, Đường Hải Thượng Lãn Ông, Phố Phúc Thịnh, Phường Phúc Thành, Thành phố Ninh Bình, Tỉnh Ninh Bình
Address: No 262, Hai Thuong Lan Ong Street, Phuc Thinh Street, Phuc Thanh Ward, Ninh Binh City, Ninh Binh Province
Ngành nghề chính:

Chưa có thông tin (No information)

Phường Phúc Thành, Thành phố Ninh Bình, Tỉnh Ninh Bình

Ngày thành lập: 6 - 6 - 2024

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp