Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh Nghiệp Tư Nhân Vàng Bạc Đá Quý Minh Tuyết

Ngày thành lập (Founding date): 11 - 6 - 2024

Địa chỉ: Xóm 5, Xã Hồng Thuận, Huyện Giao Thủy, Tỉnh Nam ĐịnhGoogle Map Bản đồ
Address: Hamlet 5, Hong Thuan Commune, Giao Thuy District, Nam Dinh Province

Ngành nghề chính (Main profession): Chưa có thông tin (No information)

Mã số thuế:
Enterprise code:
0601267738
Điện thoại/ Fax:Đang cập nhật
Nơi đ.ký nộp thuế:
Pay into:
Người đại diện:
Representative:
Phạm Thị Tuyết

Ngành Đ.ký kinh doanh của Doanh Nghiệp Tư Nhân Vàng Bạc Đá Quý Minh Tuyết

Bản đồ vị trí Doanh Nghiệp Tư Nhân Vàng Bạc Đá Quý Minh Tuyết

Google Map Xem trên Google Maps

Doanh nghiệp cùng ngành nghề chính