Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Xã Đức Hoà Đông- Huyện Đức Hòa- Long An

Ảnh về Doanh nghiệp tại Xã Đức Hoà Đông- Huyện Đức Hòa- Long An
Hiện tại có 805 Doanh nghiệp tại Xã Đức Hoà Đông- Huyện Đức Hòa- Long An được cập nhật trên doanhnghiep.me
Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Nhựa Lylyna
Mã số thuế:

1102010249

 Điện thoại:

0987638811

Địa chỉ: Lô J14, Đường số 10, Cụm công nghiệp Hải Sơn Đức Hòa Đông, Xã Đức Hòa Đông , Huyện Đức Hoà , Long An
Address: Lot J14, Street No 10, Cong Nghiep Hai Son Duc Hoa Dong Cluster, Duc Hoa Dong Commune, Duc Hoa District, Long An Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất sản phẩm từ plastic

Xã Đức Hoà Đông, Huyện Đức Hòa, Long An

Ngày thành lập: 17/05/2022

Công Ty Cổ Phần Ata-Vina
Mã số thuế:

1102009892

Địa chỉ: Lô J16 đường số 10, Cụm Công Nghiệp Hải Sơn Đức Hòa Đông, Xã Đức Hòa Đông , Huyện Đức Hoà , Long An
Address: Lot J16, Street No 10, Cong Nghiep Hai Son Duc Hoa Dong Cluster, Duc Hoa Dong Commune, Duc Hoa District, Long An Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất đồ điện dân dụng

Xã Đức Hoà Đông, Huyện Đức Hòa, Long An

Ngày thành lập: 12/05/2022

Công Ty Cổ Phần Httk-Vina
Mã số thuế:

1102009878

Địa chỉ: Lô K5-K6 đường số 10, Cụm Công Nghiệp Hải Sơn Đức Hòa Đông, Xã Đức Hòa Đông , Huyện Đức Hoà , Long An
Address: Lot K5-K6, Street No 10, Cong Nghiep Hai Son Duc Hoa Dong Cluster, Duc Hoa Dong Commune, Duc Hoa District, Long An Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất sản phẩm điện tử dân dụng

Xã Đức Hoà Đông, Huyện Đức Hòa, Long An

Ngày thành lập: 12/05/2022

Công Ty Cổ Phần Nhựa Tâm Phát
Mã số thuế:

1102009571

Địa chỉ: Lô D10-D11, Đường số 8, Cụm công nghiệp Hải Sơn Đức Hoà Đông, Xã Đức Hòa Đông , Huyện Đức Hoà , Long An
Address: Lot D10-D11, Street No 8, Cong Nghiep Hai Son Duc Hoa Dong Cluster, Duc Hoa Dong Commune, Duc Hoa District, Long An Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất sản phẩm từ plastic

Xã Đức Hoà Đông, Huyện Đức Hòa, Long An

Ngày thành lập: 09/05/2022

Công Ty TNHH Kim Đạt Hồng
Mã số thuế:

1102009691

 Điện thoại:

0933781888

Địa chỉ: Lô M19, Đường số 8, Cụm công nghiệp Hải Sơn Đức Hòa Đông, Xã Đức Hòa Đông , Huyện Đức Hoà , Long An
Address: Lot M19, Street No 8, Cong Nghiep Hai Son Duc Hoa Dong Cluster, Duc Hoa Dong Commune, Duc Hoa District, Long An Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu

Xã Đức Hoà Đông, Huyện Đức Hòa, Long An

Ngày thành lập: 10/05/2022

Công Ty TNHH Citicom Long An
Mã số thuế:

1102009518

 Điện thoại:

(028) 36369452

Địa chỉ: Lô E6-E10, Đường N8, Đường Kênh Tây, KCN Nam Thuận, Xã Đức Hòa Đông , Huyện Đức Hoà , Long An
Address: Lot E6-E10, N8 Street, Kenh Tay Street, Nam Thuan Industrial Zone, Duc Hoa Dong Commune, Duc Hoa District, Long An Province
Ngành nghề chính:

Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại

Xã Đức Hoà Đông, Huyện Đức Hòa, Long An

Ngày thành lập: 05/05/2022

Công Ty TNHH Việt Nhật Chem
Mã số thuế:

1102009243

 Điện thoại:

0986661919

Địa chỉ: Lô G15, Đường số 7, Cụm công nghiệp Hải Sơn Đức Hòa Đông, Xã Đức Hòa Đông , Huyện Đức Hoà , Long An
Address: Lot G15, Street No 7, Cong Nghiep Hai Son Duc Hoa Dong Cluster, Duc Hoa Dong Commune, Duc Hoa District, Long An Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất sản phẩm từ plastic

Xã Đức Hoà Đông, Huyện Đức Hòa, Long An

Ngày thành lập: 27/04/2022

Công Ty TNHH Bao Bì Giấy TPC
Mã số thuế:

1102008539

 Điện thoại:

0903911766

Địa chỉ: Lô K9 - K10 Đường N1, Lô K21 - K22 Đường Tỉnh 823D, KCN Nam, Xã Đức Hòa Đông , Huyện Đức Hoà , Long An
Address: Lot K9 - K10, N1 Street, Lot K21 - K22 Duong, Tinh 823D, Nam Industrial Zone, Duc Hoa Dong Commune, Duc Hoa District, Long An Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất giấy nhăn, bìa nhăn, bao bì từ giấy và bìa

Xã Đức Hoà Đông, Huyện Đức Hòa, Long An

Ngày thành lập: 20/04/2022

Công Ty TNHH Hóa Chất Thành Phương Long An
Mã số thuế:

1102008352

 Điện thoại:

(028) 38491525

Địa chỉ: Lô H7, Đường số 7, Cụm công nghiệp Hải Sơn Đức Hòa Đông, Xã Đức Hòa Đông , Huyện Đức Hoà , Long An
Address: Lot H7, Street No 7, Cong Nghiep Hai Son Duc Hoa Dong Cluster, Duc Hoa Dong Commune, Duc Hoa District, Long An Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu

Xã Đức Hoà Đông, Huyện Đức Hòa, Long An

Ngày thành lập: 19/04/2022

Công Ty Cổ Phần Đại Phú Long An
Mã số thuế:

1102008296

 Điện thoại:

0911309900

Địa chỉ: Lô O3, Đường số 9, Cụm công nghiệp Hải Sơn Đức Hòa Đông, Xã Đức Hòa Đông , Huyện Đức Hoà , Long An
Address: Lot O3, Street No 9, Cong Nghiep Hai Son Duc Hoa Dong Cluster, Duc Hoa Dong Commune, Duc Hoa District, Long An Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất sản phẩm từ plastic

Xã Đức Hoà Đông, Huyện Đức Hòa, Long An

Ngày thành lập: 18/04/2022

Công Ty TNHH Thực Phẩm Thanh Tân - Long An
Mã số thuế:

1102008200

 Điện thoại:

0903608908

Địa chỉ: Lô O4, Đường số 9, Cụm công nghiệp Hải Sơn Đức Hòa Đông, Xã Đức Hòa Đông , Huyện Đức Hoà , Long An
Address: Lot O4, Street No 9, Cong Nghiep Hai Son Duc Hoa Dong Cluster, Duc Hoa Dong Commune, Duc Hoa District, Long An Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất mì ống, mỳ sợi và sản phẩm tương tự

Xã Đức Hoà Đông, Huyện Đức Hòa, Long An

Ngày thành lập: 18/04/2022

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp