Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Phường Tam Thanh- Thành phố Lạng Sơn- Lạng Sơn

Ảnh về Doanh nghiệp tại Phường Tam Thanh- Thành phố Lạng Sơn- Lạng Sơn
Hiện tại có 600 Doanh nghiệp tại Phường Tam Thanh- Thành phố Lạng Sơn- Lạng Sơn được cập nhật trên doanhnghiep.me
Công Ty TNHH Kinh Doanh Dịch Vụ Vận Tải Hoàng Mạnh
Mã số thuế:

4900910062

 Điện thoại:

0813254898

Địa chỉ: 137 đường Tô Thị, Khu 7, Phường Tam Thanh, Thành phố Lạng Sơn, Tỉnh Lạng Sơn
Address: 137, To Thi Street, Khu 7, Tam Thanh Ward, Lang Son City, Lang Son Province
Ngành nghề chính:

Vận tải hàng hóa bằng đường bộ (Freight transport by road)

Phường Tam Thanh, Thành phố Lạng Sơn, Tỉnh Lạng Sơn

Ngày thành lập: 17 - 6 - 2024

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp