Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Xã Ia Rsươm- Huyện Krông Pa- Gia Lai

Ảnh về Doanh nghiệp tại Xã Ia Rsươm- Huyện Krông Pa- Gia Lai
Hiện tại có 12 Doanh nghiệp tại Xã Ia Rsươm- Huyện Krông Pa- Gia Lai được cập nhật trên doanhnghiep.me
Công Ty Cổ Phần Xanh Việt Gia Lai
Mã số thuế:

5901189832

Địa chỉ: Thôn Quỳnh Phú, Xã Ia RSươm , Huyện Krông Pa , Gia Lai
Address: Quynh Phu Hamlet, Ia Rsuom Commune, Krong Pa District, Gia Lai Province
Ngành nghề chính:

Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (Real estate activities with own or leased property)

Xã Ia Rsươm, Huyện Krông Pa, Gia Lai

Ngày thành lập: 11/05/2022

Công Ty TNHH Một Thành Viên Drops
Mã số thuế:

5901019301

 Điện thoại:

0985577419

Địa chỉ: Thôn Chợ - Xã Ia RSươm - Huyện Krông Pa - Gia Lai
Address: Cho Hamlet, Ia Rsuom Commune, Krong Pa District, Gia Lai Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng (Manufacture of soft drinks; production of mineral waters and other bottled waters)

Xã Ia Rsươm, Huyện Krông Pa, Gia Lai

Ngày thành lập: 25-09-2015

Nguyễn Thị Năm
Mã số thuế:

5901002033

Địa chỉ: Thôn Chợ, xã Ia Rsươm - Huyện Krông Pa - Gia Lai
Address: Cho Hamlet, Ia Rsuom Commune, Krong Pa District, Gia Lai Province
Ngành nghề chính:

NÔNG NGHIỆP, LÂM NGHIỆP VÀ THUỶ SẢN (Agriculture, Forestry and Aquaculture)

Xã Ia Rsươm, Huyện Krông Pa, Gia Lai

Ngày thành lập: 24-12-2014

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Thương Mại Xuất Nhập Khẩu Khai Anh - Bình Thuận - Chi Nhánh Gia Lai
Mã số thuế:

3400897051-002

 Điện thoại:

02523878606

Địa chỉ: Thôn Hưng Phú 1 - Xã Ia RSươm - Huyện Krông Pa - Gia Lai
Address: Hung Phu 1 Hamlet, Ia Rsuom Commune, Krong Pa District, Gia Lai Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (Wholesale of agricultural raw materials (except wood, bamboo) and live animals)

Xã Ia Rsươm, Huyện Krông Pa, Gia Lai

Ngày thành lập: 22-10-2013

Công Ty TNHH Bon Bon - Gia Lai
Mã số thuế:

5900782983

Địa chỉ: Điểm 8, Xã Ia RSươm, Huyện Krông Pa, Gia Lai
Address: Diem 8, Ia Rsuom Commune, Krong Pa District, Gia Lai Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn tre, nứa, gỗ cây và gỗ chế biến (Wholesale of bamboo, rough timber and processed)

Xã Ia Rsươm, Huyện Krông Pa, Gia Lai

Ngày thành lập: 10-06-2011

Ubnd Xã Ia Rsươm
Mã số thuế:

5900628808

 Điện thoại:

02693859021

Địa chỉ: xã Ia RSươm - Huyện Krông Pa - Gia Lai
Address: Ia Rsuom Commune, Krong Pa District, Gia Lai Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động của Đảng cộng sản, tổ chức chính trị - xã hội, hoạt động quản lý nhà nước nói chung và kinh tế tổng hợp (The Communist Party, Civil society, General State administration and general economy )

Xã Ia Rsươm, Huyện Krông Pa, Gia Lai

Ngày thành lập: 31-08-2009

Trường THPT Nguyễn Du
Mã số thuế:

5900581902

 Điện thoại:

02693859214

Địa chỉ: Thôn Hưng Phú, xã Ia Sươm - Xã Ia RSươm - Huyện Krông Pa - Gia Lai
Address: Hung Phu Hamlet, Ia Suom Commune, Ia Rsuom Commune, Krong Pa District, Gia Lai Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động của Đảng cộng sản, tổ chức chính trị - xã hội, hoạt động quản lý nhà nước nói chung và kinh tế tổng hợp (The Communist Party, Civil society, General State administration and general economy )

Xã Ia Rsươm, Huyện Krông Pa, Gia Lai

Ngày thành lập: 19-06-2009