Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Phường Thắng Nhì- Thành phố Vũng Tàu- Bà Rịa Vũng Tàu

Ảnh về Doanh nghiệp tại Phường Thắng Nhì- Thành phố Vũng Tàu- Bà Rịa Vũng Tàu
Hiện tại có 159 Doanh nghiệp tại Phường Thắng Nhì- Thành phố Vũng Tàu- Bà Rịa Vũng Tàu được cập nhật trên doanhnghiep.me
Công Ty TNHH Đầu Tư Thương Mại Long Tuấn
Mã số thuế:

3502490089

 Điện thoại:

0944570136

Địa chỉ: Số 33 Nguyễn Bảo, Phường Thắng Nhì, Thành phố Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam
Address: No 33 Nguyen Bao, Thang Nhi Ward, Vung Tau City, Ba Ria Vung Tau Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu (Wholesale of waste and scrap and other products n.e.c)

Phường Thắng Nhì, Thành phố Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

Ngày thành lập: 20 - 12 - 2022

Công Ty TNHH Dịch Vụ Cơ Khí H.K
Mã số thuế:

3502487294

 Điện thoại:

0907978117

Địa chỉ: Số 2/29/7 Vi Ba, Phường Thắng Nhì, Thành phố Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Address: No 2/29/7 Vi Ba, Thang Nhi Ward, Vung Tau City, Ba Ria Vung Tau Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất các cấu kiện kim loại (Manufacture of structural metal products)

Phường Thắng Nhì, Thành phố Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

Ngày thành lập: 27 - 10 - 2022

Công Ty TNHH Đầu Tư Phát Triển TM DV Sản Xuất Thiên An
Mã số thuế:

3502484173

 Điện thoại:

0916151284

Địa chỉ: 105/66I Lê Lợi, Phường Thắng Nhì, Thành phố Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Address: 105/66i Le Loi, Thang Nhi Ward, Vung Tau City, Ba Ria Vung Tau Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình (Wholesale of other household products)

Phường Thắng Nhì, Thành phố Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

Ngày thành lập: 12 - 9 - 2022

Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Tổng Hợp Trí Tâm
Mã số thuế:

3502483807

 Điện thoại:

02534147258

Địa chỉ: 10A Nguyễn Bảo, Phường Thắng Nhì, Thành phố Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Address: 10a Nguyen Bao, Thang Nhi Ward, Vung Tau City, Ba Ria Vung Tau Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn tổng hợp (Non-specialized wholesale trade)

Phường Thắng Nhì, Thành phố Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

Ngày thành lập: 7 - 9 - 2022

Công Ty TNHH Maxtrips
Mã số thuế:

3502482521

 Điện thoại:

0813980999

Địa chỉ: F25 Bến Đình 1, Phường Thắng Nhì, Thành Phố Vũng Tàu, Bà Rịa - Vũng Tàu
Address: F25 Ben Dinh 1, Thang Nhi Ward, Vung Tau City, Ba Ria Vung Tau Province
Ngành nghề chính:

Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại (Organization of conventions and trade shows)

Phường Thắng Nhì, Thành phố Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

Ngày thành lập: 12 - 8 - 2022

Công Ty TNHH Nam Phương Bảo Ngọc
Mã số thuế:

3502479127

 Điện thoại:

0906261858

Địa chỉ: 251/7 Lê Lợi, Phường Thắng Nhì, Thành phố Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Address: 251/7 Le Loi, Thang Nhi Ward, Vung Tau City, Ba Ria Vung Tau Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu (Manufacture of other food products n.e.c.)

Phường Thắng Nhì, Thành phố Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

Ngày thành lập: 22 - 6 - 2022

Công Ty TNHH Hương Anh Sea
Mã số thuế:

3502478437

 Điện thoại:

0909731234

Địa chỉ: 14/2A Đường Vi Ba, Phường Thắng Nhì, Thành phố Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Address: 14/2a, Vi Ba Street, Thang Nhi Ward, Vung Tau City, Ba Ria Vung Tau Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình (Wholesale of other household products)

Phường Thắng Nhì, Thành phố Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

Ngày thành lập: 9 - 6 - 2022

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Khang Hoàng
Mã số thuế:

3502470068

 Điện thoại:

0974594455

Địa chỉ: Số 171/32 Nguyễn An Ninh, Phường Thắng Nhì, Thành phố Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Address: No 171/32 Nguyen An Ninh, Thang Nhi Ward, Vung Tau City, Ba Ria Vung Tau Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan (Wholesale of solid, liquid and gaseous fuels and related products)

Phường Thắng Nhì, Thành phố Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

Ngày thành lập: 22 - 2 - 2022

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Bana
Mã số thuế:

3502469168

 Điện thoại:

0984785437

Địa chỉ: LK15-16 Chung cư Vũng Tàu Center, Số 93 Lê Lợi, Phường Thắng Nhì, Thành phố Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Address: LK15, Vung Tau City, Ba Ria Vung Tau Province
Ngành nghề chính:

Cắt tóc, làm đầu, gội đầu (Hairdressing and other beauty treatment)

Phường Thắng Nhì, Thành phố Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

Ngày thành lập: 18 - 1 - 2022

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại Và Du Lịch Hoàng Oanh
Mã số thuế:

3502466939

 Điện thoại:

0983805372

Địa chỉ: Số 105/120/27 Lê Lợi, Phường Thắng Nhì, Thành Phố Vũng Tàu, Bà Rịa - Vũng Tàu
Address: No 105/120/27 Le Loi, Thang Nhi Ward, Vung Tau City, Ba Ria Vung Tau Province
Ngành nghề chính:

Chưa có thông tin (No information)

Phường Thắng Nhì, Thành phố Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

Ngày thành lập: 17 - 12 - 2021

Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Bắc Đẩu Tại Vũng Tàu
Mã số thuế:

0304571333-010

 Điện thoại:

0907600177

Địa chỉ: Số 93 Lê Lợi, Phường Thắng Nhì, Thành Phố Vũng Tàu, Bà Rịa - Vũng Tàu
Address: No 93 Le Loi, Thang Nhi Ward, Vung Tau City, Ba Ria Vung Tau Province
Ngành nghề chính:

Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động (Restaurants and mobile food service activities)

Phường Thắng Nhì, Thành phố Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

Ngày thành lập: 9 - 11 - 2021

Công Ty TNHH SX TM DV Labvie
Mã số thuế:

3502463783

 Điện thoại:

0983657420

Địa chỉ: Số 93A, lô 9, đường Lê Lợi, Phường Thắng Nhì, Thành phố Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Address: No 93a, Lot 9, Le Loi Street, Thang Nhi Ward, Vung Tau City, Ba Ria Vung Tau Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác (Wholesale of other machinery and equipment n.e.c)

Phường Thắng Nhì, Thành phố Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

Ngày thành lập: 15 - 11 - 2021

Công Ty TNHH Dịch Vụ Giải Trí Phạm Thảo
Mã số thuế:

3502477169

 Điện thoại:

02997640790

Địa chỉ: 75/12A Trần Xuân Độ, Phường Thắng Nhì, Thành Phố Vũng Tàu, Bà Rịa - Vũng Tàu
Address: 75/12a Tran Xuan Do, Thang Nhi Ward, Vung Tau City, Ba Ria Vung Tau Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động viễn thông khác (Other telecommunication activities)

Phường Thắng Nhì, Thành phố Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

Ngày thành lập: 19 - 5 - 2022

Công Ty TNHH Dịch Vụ Kỹ Thuật Và Thương Mại Bảo Ngọc
Mã số thuế:

3502460020

 Điện thoại:

0908190882

Địa chỉ: 93/7 Lê Lợi, Phường Thắng Nhì, Thành Phố Vũng Tàu, Bà Rịa - Vũng Tàu
Address: 93/7 Le Loi, Thang Nhi Ward, Vung Tau City, Ba Ria Vung Tau Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác (Wholesale of other machinery and equipment n.e.c)

Phường Thắng Nhì, Thành phố Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

Ngày thành lập: 5 - 10 - 2021

Công Ty TNHH Thẩm Mỹ Quốc Tế Lima Vũng Tàu
Mã số thuế:

3502457652

Địa chỉ: Tầng trệt 04 (LK04) Vũng Tàu Center, 93 Lê Lợi, Phường Thắng Nhì, Thành phố Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Address: Ground Floor 04 (LK04), Vung Tau Center, 93 Le Loi, Thang Nhi Ward, Vung Tau City, Vung Tau City, Ba Ria Vung Tau Province
Ngành nghề chính:

Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh (Retail sale of pharmaceutical and medical goods, cosmetic and toilet articles in specialized stores)

Phường Thắng Nhì, Thành phố Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

Ngày thành lập: 1 - 7 - 2021

Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Kỹ Thuật Dầu Khí Tiên Phong
Mã số thuế:

3502458078

Địa chỉ: Số 105/53 Lê Lợi, Phường Thắng Nhì, Thành phố Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Address: No 105/53 Le Loi, Thang Nhi Ward, Vung Tau City, Ba Ria Vung Tau Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan (Architectural and engineering activities and related technical consultancy)

Phường Thắng Nhì, Thành phố Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

Ngày thành lập: 8 - 7 - 2021

1 2 3 4 5 6 7 Tiếp