Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Công Ty TNHH Xây Dựng Việt Hằng Ag

Ngày thành lập (Founding date): 11 - 6 - 2024

Địa chỉ: Tổ 2, Khóm 1, Thị Trấn Tri Tôn, Huyện Tri Tôn, Tỉnh An GiangGoogle Map Bản đồ
Address: Civil Group 2, Khom 1, Tri Ton Town, Tri Ton District, An Giang Province

Ngành nghề chính (Main profession): Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan (Architectural and engineering activities and related technical consultancy)

Mã số thuế:
Enterprise code:
1602182711
Điện thoại/ Fax:Đang cập nhật
Nơi đ.ký nộp thuế:
Pay into:
Người đại diện:
Representative:
Hồ Thị Tuyết Xương

Ngành Đ.ký kinh doanh của Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Xây Dựng Việt Hằng Ag

Bản đồ vị trí Công Ty TNHH Xây Dựng Việt Hằng Ag

Google Map Xem trên Google Maps

Doanh nghiệp cùng ngành nghề chính