Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Công Ty TNHH MTV Sản Xuất Kinh Doanh Xuất Nhập Khẩu Gift Station

Ngày thành lập (Founding date): 24 - 11 - 2022

Địa chỉ: Số 14/7 Trần Văn Trà, ấp Bình Trung, Xã Bình Minh, Thành phố Tây Ninh, Tỉnh Tây NinhGoogle Map Bản đồ
Address: No 14/7 Tran Van Tra, Binh Trung Hamlet, Binh Minh Commune, Tay Ninh City, Tay Ninh Province

Ngành nghề chính (Main profession): Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu (Other business suport service activities n.e.c)

Mã số thuế:
Enterprise code:
3901332101
Điện thoại/ Fax:02996641268
Tên tiếng Anh:
English name:
Gift Station Import Export Manufacturing Trading Limited Company
Tên v.tắt:
Enterprise short name:
Gift Station Co.,Ltd
Nơi đ.ký nộp thuế:
Pay into:
Chi cục Thuế khu vực Thành phố Tây Ninh - Châu Thành
Người đại diện:
Representative:
Tống Thị Thanh Thúy
Địa chỉ N.Đ.diện: Số 14/7 Trần Văn Trà, ấp Bình Trung, Xã Bình Minh, Thành phố Tây Ninh, Tây Ninh
Representative address: No 14/7 Tran Van Tra, Binh Trung Hamlet, Binh Minh Commune, Tay Ninh City, Tay Ninh Province

Ngành Đ.ký kinh doanh của Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Mtv Sản Xuất Kinh Doanh Xuất Nhập Khẩu Gift Station

Bản đồ vị trí Công Ty TNHH MTV Sản Xuất Kinh Doanh Xuất Nhập Khẩu Gift Station

Google Map Xem trên Google Maps

Doanh nghiệp cùng ngành nghề chính