Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Phường Lộc Vượng- Thành phố Nam Định- Nam Định

Ảnh về Doanh nghiệp tại Phường Lộc Vượng- Thành phố Nam Định- Nam Định
Hiện tại có 505 Doanh nghiệp tại Phường Lộc Vượng- Thành phố Nam Định- Nam Định được cập nhật trên doanhnghiep.me
Công Ty TNHH Kinh Doanh Xây Dựng Đức Kiên
Mã số thuế:

0601254954

 Điện thoại:

0915517626

Địa chỉ: Số 111 Trần Đại Nghĩa, khu đô thị Hòa Vượng, Phường Lộc Vượng, Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định
Address: No 111 Tran Dai Nghia, Hoa Vuong Urban Area, Loc Vuong Ward, Nam Dinh City, Nam Dinh Province
Ngành nghề chính:

Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác (Constructing other civil engineering works)

Phường Lộc Vượng, Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định

Ngày thành lập: 13 - 9 - 2023

Công Ty TNHH Ẩm Thực Dự Vị Xuyên
Mã số thuế:

0601254464

 Điện thoại:

0976960056

Địa chỉ: 128 Đông A, Phường Lộc Vượng, Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định
Address: 128 Dong A, Loc Vuong Ward, Nam Dinh City, Nam Dinh Province
Ngành nghề chính:

Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động (Restaurants and mobile food service activities)

Phường Lộc Vượng, Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định

Ngày thành lập: 29 - 8 - 2023

Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Và Dịch Vụ Tổng Hợp Linh Chi
Mã số thuế:

0601254087

 Điện thoại:

0903969666

Địa chỉ: Số 35 Lộc Vượng, Phường Lộc Vượng, Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
Address: No 35 Loc Vuong, Loc Vuong Ward, Nam Dinh City, Tinh Nam Dinh, Viet Nam
Ngành nghề chính:

Hoạt động tư vấn quản lý (Management consultancy activities)

Phường Lộc Vượng, Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định

Ngày thành lập: 14 - 8 - 2023

Công Ty TNHH Đại Lợi Việt Nam
Mã số thuế:

0601253527

 Điện thoại:

0912455589

Địa chỉ: Số 37 Trần Đại Nghĩa, Phường Lộc Vượng, Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định
Address: No 37 Tran Dai Nghia, Loc Vuong Ward, Nam Dinh City, Nam Dinh Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, rơm, rạ và vật liệu tết bện (Manufacture of other products of wood, manufacture of articles of cork, straw and plaiting materials)

Phường Lộc Vượng, Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định

Ngày thành lập: 3 - 8 - 2023

Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Và Thương Mại Thanh Thuỷ
Mã số thuế:

0601253333

 Điện thoại:

0973316096

Địa chỉ: Số 19/95 Đường Bái, Phường Lộc Vượng, Thành Phố Nam Định, Nam Định
Address: No 19/95, Bai Street, Loc Vuong Ward, Nam Dinh City, Nam Dinh Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesle of construction materials, installation)

Phường Lộc Vượng, Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định

Ngày thành lập: 31 - 7 - 2023

Công Ty Cổ Phần Kinh Doanh Dịch Vụ Tổng Hợp Thiên Trường
Mã số thuế:

0601252883

 Điện thoại:

0972305040

Địa chỉ: 194 Cầu Đông, Tổ 17, Phường Lộc Vượng, Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định
Address: 194 Cau Dong, Civil Group 17, Loc Vuong Ward, Nam Dinh City, Nam Dinh Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesle of construction materials, installation)

Phường Lộc Vượng, Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định

Ngày thành lập: 19 - 7 - 2023

Công Ty TNHH Thiền Y Đường
Mã số thuế:

0601252298

Địa chỉ: Lô 116 Phạm Văn Nghị, Phường Lộc Vượng, Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định
Address: Lot 116 Pham Van Nghi, Loc Vuong Ward, Nam Dinh City, Nam Dinh Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động dịch vụ phục vụ cá nhân khác còn lại chưa được phân vào đâu (Other service activities n.e.c)

Phường Lộc Vượng, Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định

Ngày thành lập: 4 - 7 - 2023

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Ngân Tín - Hải Đông
Mã số thuế:

0601251897

 Điện thoại:

0906015119

Địa chỉ: Số 1 Trần Anh Tông, Phường Lộc Vượng, Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
Address: No 1 Tran Anh Tong, Loc Vuong Ward, Nam Dinh City, Tinh Nam Dinh, Viet Nam
Ngành nghề chính:

Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (Real estate activities with own or leased property)

Phường Lộc Vượng, Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định

Ngày thành lập: 19 - 6 - 2023

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp