Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Công Ty TNHH Đo Đạc Và Bản Đồ Thành Đông

Ngày thành lập (Founding date): 24 - 11 - 2022

Địa chỉ: 39 Phạm Xuân Huân, Phường Hải Tân, Thành phố Hải Dương, Tỉnh Hải DươngGoogle Map Bản đồ
Address: 39 Pham Xuan Huan, Hai Tan Ward, Hai Duong City, Hai Duong Province

Ngành nghề chính (Main profession): Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan (Architectural and engineering activities and related technical consultancy)

Mã số thuế:
Enterprise code:
0801387359
Điện thoại/ Fax:0904088869
Nơi đ.ký nộp thuế:
Pay into:
Chi cục Thuế Thành phố Hải Dương
Người đại diện:
Representative:
Nguyễn Minh Định
Địa chỉ N.Đ.diện: 46 Lý Công Uẩn, Phường Lê Thanh Nghị, Thành phố Hải Dương, Hải Dương
Representative address: 46 Ly Cong Uan, Le Thanh Nghi Ward, Hai Duong City, Hai Duong Province

Bản đồ vị trí Công Ty TNHH Đo Đạc Và Bản Đồ Thành Đông

Google Map Xem trên Google Maps

Doanh nghiệp cùng ngành nghề chính